3 การบัญชีต้นทุนกิจกรรม ที่ทำให้เกิดต้นทุนส่วนผลิตภัณฑ์

กำลังปรับปรุง
[Total: 223 Average: 5]

การคำนวณต้นทุนแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุน ?

การบัญชีต้นทุนกิจกรรม เป็นแนวคิดของการคำนวณต้นทุนแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนว่าไม่ใช่ปริมาณสินค้าสิ่งเดียวที่มีผลต่อต้นทุนแต่เป็นปริมาณกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งมีจุดหมายให้ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงมีการบริหารโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆและถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนส่วนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่างๆอีกทีหนึ่ง
กิจกรรม คือ การกระทำที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิต ดังนั้นการบัญชีต้นทุนกิจกรรมนอกจากจะเป็นการระบุกิจกรรมของกิจการแล้วยังพยายามระบุต้นทุนของกิจกรรมเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top