3 การส่งเงินสมทบผระกันสังคม

การส่งเงินสมทบประกันสังคม
[Total: 136 Average: 5]

การส่งเงินสมทบประกันสังคม

การส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ต้องมีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไป ?

ตอบ: กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องนำส่งเงินประกันสังคมตามอัตราที่ประกันสังคมกำหนดค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top