การส่งเงินสมทบประกันสังคม

ประกันสังคม ต้องมีลูกจ้างกี่คน?

ประกันสังคม พนักงานเข้าใหม่ ประกันสังคม เริ่ม ใช้ เมื่อ ไหร่ นายจ้าง ทําประกันสังคมได้ไหม ประกันสังคมกี่เดือนใช้ได้ แจ้งเข้าประกันสังคม ภายใน กี่ วัน pantip ประกันสังคม ขั้นต่ำกี่บาท ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคม นายจ้างจ่าย เท่าไหร่
Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 5]

การส่งเงินสมทบประกันสังคม

การส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ต้องมีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

ตอบ กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องนำส่งเงินประกันสังคมตามอัตราที่ประกันสังคมกำหนด

ข้อกำหนดเรื่องประกันสังคมหรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้สมัครสามารถรับได้จากการประกันสังคมอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ แต่มักจะมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนลูกจ้างหรือสมาชิกในองค์กรหรือบริษัท เพื่อมีสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคม ตัวอย่างของข้อกำหนดทั่วไปในบางประเทศอาจรวมถึง

 1. จำนวนลูกจ้าง บางประเทศอาจกำหนดจำนวนขั้นต่ำของลูกจ้างที่ต้องมีในองค์กรหรือบริษัทเพื่อมีสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคม ยอดต่ำนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและสภาพความเจริญของประเทศ

 2. สถานะของลูกจ้าง บางประเทศอาจกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเพื่อผู้ลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างงานเต็มเวลา ซึ่งอาจต้องทำงานเป็นระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นเพื่อมีสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

 3. การชำระเงิน บางประเทศอาจกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระเงินเข้าสมาชิกในระบบประกันสังคม ซึ่งอาจต้องชำระเงินจากเงินเดือนของลูกจ้างและนายจ้าง

 4. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก บางประเทศอาจกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ลูกจ้างต้องทำงานในองค์กรหรือบริษัทก่อนที่จะมีสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคม

 5. การลงทะเบียน ลูกจ้างและนายจ้างอาจต้องลงทะเบียนในระบบประกันสังคมและบริษัทประกันสังคมในบางกรณีอาจต้องช่วยในกระบวนการลงทะเบียนของพนักงาน

คำตอบสุดท้ายนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ควรติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านประกันสังคมในประเทศของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคมของคุณและลูกจ้างของคุณ

ข้อกำหนดเรื่องประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับจำนวนลูกจ้างที่ต้องมีเพื่อเข้ารับสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคมมีการกำหนดต่างกันตามประเภทของสิทธิประโยชน์ ต่อไปนี้คือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมในประเทศไทย

 1. ประกันสังคมหลักแห่งชาติ (Social Security Fund – SSF)

  • สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ทำงานในภาครัฐ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนลูกจ้างที่กำหนดเฉพาะสำหรับผู้ทำงานในภาครัฐ
  • สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ทำงานในภาคเอกชน จำนวนลูกจ้างขั้นต่ำขึ้นอยู่กับกิจการและกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีธุรกิจส่วนตัว (บริษัทห้าคนขึ้นไป) และในกรณีอื่น ๆ ที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Fund – NHSO)

  • สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนลูกจ้างที่กำหนด
 3. ประกันสังคมจาก กสช (กองทุนสวัสดิการสุราษฎร์ธานี)

  • สิทธิประโยชน์การเงินในกรณีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในการทำงาน จำนวนลูกจ้างขั้นต่ำขึ้นอยู่กับกิจการและกฎหมาย ต้องมีคนละไม่น้อยกว่า 5 คนในร้านค้าหรือองค์กร
 4. ประกันสังคมของเจ้าของกิจการ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัท ซึ่งสามารถมีจำนวนลูกจ้างขั้นต่ำที่ต้องรับประกันหรือไม่รับประกันได้

โดยทั่วไปแล้ว, การยื่นคำขอเข้ารับสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคมในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีจำนวนลูกจ้างที่กำหนดขั้นต่ำ แต่ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสิทธิประโยชน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสิทธิประโยชน์นั้น ควรติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ภาษี จัดงานแสดงสินค้า วางแผน เจริญเติบโต?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ขั้นตอนการจัดแสดงสินค้า ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด Event งานจัดแสดงสินค้า ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า การจัดแสดงสินค้ามีกี่ประเภท เฉลยแบบฝึกหัดการจัดแสดงสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

ผู้สร้าง TikTok #15 ติดตามเคล็ดลับซื้อขาย?

ทําคอนเทนต์ tiktok ได้เงินไหม สร้างรายได้จาก tiktok shop ทํา คอน เท น ต์ TikTok อะไร ดี วิธีทําคอนเทนต์ tiktok ยอดวิว tiktok ได้เงินไหม คอนเทนต์ tiktok กับเพื่อน วิธี ทํา ให้คนติดตาม tik tok เยอะๆ สร้าง ราย ได้จากยอด วิว tiktok
ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา #3 eXCEL ฟรี wORD ฟอร์ม บุคคลธรรมดา โหลดตัวอย่าง?

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Leave a Comment

Scroll to Top