การหักณที่จ่ายค่าเช่า

3 การหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้าน

Click to rate this post!
[Total: 162 Average: 5]

การหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้าน

การหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้านต้องทำอย่างไรคะ

ตอบ: หัก ณ ที่จ่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 10, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top