กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

รับทำบัญชี.COM | กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 5]

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกบัญชี

         บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมหรือประกอบธุรกรรมขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ ในหรือต่างประเทศ มักจะประสบปัญหาในการบันทึกบัญชีและภาษีอากร หากธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากการบันทึกบัญชี และการเสียภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 และประมวลรัษฎากรกำหนดให้ธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้อง แปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชีและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ก่อนที่จะมีการบันทึกบัญชีและชำระภาษีอากรที่เป็นธุรกรรมเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าเป็นเงินไทยนั้น หลักการที่สำคัญในการบันทึกบัญชีมี ดังนี้

          เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องนำรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินไทยจึงจะนำไปบันทึกรายการค้าในแต่ละรายการ การนำรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มาแปลงค่าเป็นเงินไทยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท

อัตราแลกเปลี่ยนทันที เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะนั้น ซึ่งมีอัตราซื้อและอัตราขายเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย เป็นอัตราที่ประมาณขึ้นใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่เกิดรายการหรืออาจจะเป็น

อัตราถัวเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันแล้วนำมาถัวเฉลี่ยเป็นอัตราซื้อ หรือขาย เช่น อัตราถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศออกมาเป็นรายวันโดยการเฉลี่ยจากการเปลี่ยนค่าเงินตราทั้งวัน

ในกรณีที่มีรายการค้าเกิดขึ้นซึ่งมีผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการค้า

การบันทึกรายการครั้งแรก การบันทึกรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องแปลงค่าเป้นเงินไทยซึ่งจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น ได้แก่

1. การซื้อหรือขายสินค้า หรือบริการ
2. การกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน
3. เป็นคู่สัญญาในสัญาที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
4. ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการก่อหนี้ หรือชำระหนี้สิน

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) คือ อัตราส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน อัตราแลกเปลี่ยนบ่งบอกว่าหน่วยเงินหนึ่งจะแลกเปลี่ยนเทียบกับหน่วยเงินอีกหน่วยเท่าไหร่ อัตราแลกเปลี่ยนสามารถแสดงในรูปแบบเลขทศนิยมหรือเลขส่วนส่วน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในตลาดแลกเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์.

อัตราแลกเปลี่ยนมีความสำคัญสำหรับการซื้อขายระหว่างประเทศ, การท่องเที่ยว, การลงทุน, และธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น เมื่อคุณเดินทางไปประเทศอื่นและต้องแลกเงินเพื่อใช้ในการชำระค่าใช้จ่าย หรือเมื่อบริษัทต้องการซื้อสินค้าจากประเทศอื่นและต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อชำระราคาสินค้า.

อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดทุนต่าง ๆ และสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเสถียรของสกุลเงิน การซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน เนื่องจากคุณสามารถได้รับกำไรหรือเสียทุนตามการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )