กำไรสะสม

อย่าลืม 3 กำไรสะสม คือ หมวด สูตร คิดยังไง

Click to rate this post!
[Total: 2420 Average: 5]

กำไรสะสม

กำไรสะสม คือ

กำไรสะสม คือ (Retained Earnings) ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น นำมาลงทุนในบริษัท ดังนั้นกำไรสะสมจึงเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สร้างผลกำไรให้กับกิจการนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปัจจุบัน

กำไรสะสม คือ

กำไรสะสม คือ (Retained Earnings) ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น นำมาลงทุนในบริษัท ดังนั้นกำไรสะสมจึงเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สร้างผลกำไรให้กับกิจการนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปัจจุบัน

กำไรสะสมอยู่หมวด

กำไรสะสม อยู่หมวด ทุน

การบันทึกบัญชี กำไรสะสม

Dr กำไรขาดทุน
     Cr กำไรสะสม
คำอธิบายรายการ บันทึกกำไรสะสม

วิธีปิดบัญชี กำไรสะสม

 • Dr รายได้
       Cr ต้นทุนขาย
            ค่าใช้จ่าย
            กำไรขาดทุน
  คำอธิบายรายการ ปิดบัญชีรายได้ต้นทุนขายค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน
 • Dr กำไรขาทุน
       Cr กำไรสะสม
  คำอธิบายรายการ ปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสม
กำไรสะสม คือ
กำไรสะสม คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top