กำไรสะสม คือ หมวด สูตร คิดยังไง || รับทำบัญชี.COM

กำไรสะสม
[Total: 1847 Average: 5]

กำไรสะสม

กำไรสะสม คือ ?

กำไรสะสม คือ (Retained Earnings) ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น นำมาลงทุนในบริษัท ดังนั้นกำไรสะสมจึงเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สร้างผลกำไรให้กับกิจการนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปัจจุบัน

กำไรสะสมอยู่หมวด ?

กำไรสะสม อยู่หมวด ทุน

การบันทึกบัญชี กำไรสะสม
Dr กำไรขาดทุน
     Cr กำไรสะสม
คำอธิบายรายการ บันทึกกำไรสะสม

วิธีปิดบัญชี กำไรสะสม

 • Dr รายได้
       Cr ต้นทุนขาย
            ค่าใช้จ่าย
            กำไรขาดทุน
  คำอธิบายรายการ ปิดบัญชีรายได้ต้นทุนขายค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน
 • Dr กำไรขาทุน
       Cr กำไรสะสม
  คำอธิบายรายการ ปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสม

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top