ขายทรัพย์สินปิดกิจการ

3 ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ

ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ ถ้าขายไม่ได้ต้องขายให้ใคร

ตอบ: ขายให้กับ กรรมการหรือว่าหุ้นส่วนก็ได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top