3 กรรมการ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น เจ้าของ

กำลังปรับปรุง
[Total: 132 Average: 5]

คณะกรรมการอำนวยการ ?

คณะกรรมการอำนวยการ คือ (Board of Directors) จะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของทุกคน ในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดย่อม และประกอบด้วยผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจะประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

คณะกรรมการอำนวยการ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top