ความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย…มีประโยชน์มากแค่ไหน

รับทำบัญชี.COM | ความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายมีประโยชน์มากแค่ไหน

ความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย…มีประโยชน์มากแค่ไหน

          บัญชีรายรับ-รายจ่ายได้เข้ามาเป็นเครื่องมือให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครัวเรือนและเจ้าของกิจการต่าง ๆ ซึ่งการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียว  เพราะในการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละวันที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ตาม ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อ หรือดูเหมือนไม่สำคัญ
แต่อย่าลืมว่าเมื่อเงินที่อยู่ในมือของคุณมีการใช้จ่ายในเรื่องเดิมไปเรื่อยๆ และคุณเองก็ยังเห็นเงินในกระเป๋าสตางค์เข้าๆ ออกๆ บางคนอาจลืมเช็คสมุดบัญชีว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ทำให้ไม่สามารถทราบได้ แต่หากมีการทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย แน่นอนว่าคุณจะได้ทราบข้อมูลโดยทันที การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายบ่งบอกถึงการมีวินัยทางการเงิน บางคนรายได้ไม่สูงแต่ก็มีเงินเก็บและมีความสุข  เพราะรู้จักหลักในการบริหารและทำบัญชี การที่คุณจะมีทักษะด้านนี้จำเป็นต้องรู้จักคิด ฝึกฝน และสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งคุณสามารถบริหารทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพได้ และที่สำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นคือการบริหารรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำ ที่ต้องรู้จักควบคุมปัจจัยรอบตัวที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองให้ลงตัวมากที่สุด และอย่าให้สิ่งนั้นมาควบคุมคุณ อย่างเรื่องรายรับ-รายจ่าย ที่บางคนมีรายได้มากมายแต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่เพราะอาจเกิดจากการไม่ได้วางแผนการใช้เงิน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้อย่างเหมาะสมจะทำให้สามารถมองเห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเอง หรือแม้แต่หน่วย งาน องค์กร และธุรกิจต่างๆ ซึ่งหากรู้จักการใช้เงินอย่างคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไปกับสิ่งที่ได้มานั่นก็ไม่ใช่เพราะความตระหนี่จนเกินไป  การบริหารเงินอย่างเพียงพอและไม่ต้องรบกวนขอใครเพิ่มหากไม่จำเป็น จะทำให้คุณมีเงินเก็บบางส่วนทุกๆเดือน และที่สำคัญคือมีสติในการใช้เงิน ซึ่งจะต้องทำบัญชีรายรับ-จ่ายได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองมากขึ้น ลองหันมาแก้ไขพฤติกรรมการใช้เงินที่ไม่เหมาะสมของตนเอง และพิจารณาถึงรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หรือจ่ายไม่คุ้มค่า ว่าสามารถตัดออกได้มากน้อยเพียงใด ข้อดีของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทำให้มองเห็นภาพรวมของรายรับ-รายจ่าย และจะทำให้คุณมีพฤติกรรมการใช้เงินที่ถูกต้อง มีสติ ใช้เงินอย่างสมเหตุสม ผล มากกว่าในเดือนที่ผ่านๆ มา และอาจมีเงินเหลือเก็บอีกส่วนหนึ่ง และทำไมคุณต้องทำบันทึกรายรับรายจ่าย  นั่นเป็นเพราะว่าการทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย มีข้อดีตรงที่คุณสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าได้ใช้เงินในส่วนไหนไปบ้าง แม้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในช่วงสั้นๆ แต่ระยะยาวเชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างมาก ทำให้ทราบว่าเดือนที่แล้วว่าคุณใช้เงินอะไรไปบ้าง  และจะช่วยให้สามารถกันเงินไว้ได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในทุกๆ เดือน ทำให้ทราบว่ารายจ่ายใดที่สิ้นเปลือง จะทำให้สามารถตัดรายจ่ายส่วนนั้นทิ้งไปและจะทำให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้น

ความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย…มีประโยชน์มากแค่ไหน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )