คัดหนังสือรับรองผ่านธนาคาร

3 คัดหนังสือรับรองผ่านธนาคาร

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

คัดหนังสือรับรองผ่านธนาคาร

บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารผ่านธนาคารพันธมิตร (e-Certificate) ผู้ขอรับบริการติดต่อขอรับบริการได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย ออมสิน และกสิกรไทย (ธนาคารกสิกรไทยให้บริการเฉพาะหนังสือรับรองนิติบุคคลเท่านั้น และเปิดให้บริการ 3 สาขา คือ สาขาราษฎร์บูรณะ สาขาพหลโยธิน และ สาขาแจ้งวัฒนะ) สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายบริการ e-Certificate สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร. 02 547 4367 , 02 547 4387 e-Mail : ecertificate@dbd.go.th บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และถ่ายเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th ( e-Service) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS พนักงานส่งเอกสาร(Delivery) หรือรับด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายบริการ e-Service สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร. 02 547 5994 , 02 547 5160 e-Mail : onlinedocument@dbd.go.th

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
คัดหนังสือรับรองผ่านธนาคาร
คัดหนังสือรับรองผ่านธนาคาร

Leave a Comment

Scroll to Top