เบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่น ภ.พ. 30

30 ภพ วิธีคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การคํานวณ

Click to rate this post!
[Total: 494 Average: 5]

วิธีคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภพ 30

(1).ถ้าไม่เคยยื่นแบบในเดือนนั้นเลย ต้องเสียค่าปรับแบบภาษี 500 บาท
(2).เงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน แต่กรณีของคุณมีเครดิตภาษียกมาจากเดือนภาษีสิงหาคม ทำให้ในเดือนภาษีกันยายน ไม่ต้องเสียภาษี
(3).เบี้ยปรับ หนึ่งเท่าของภาษีที่ต้องชำระ กรณีที่เคยยื่นแบบเปล่ามาแล้ว และสองเท่ากรณีที่ไม่เคยยื่นแบบในเดือนนั้นเลย แต่ผู้ที่ยื่นเสียภาษีจะได้รับลดเบี้ยปรับทันทีในวันที่ยื่นได้ลดเบี้ยปรับโดยอัติโนมัติ คือเหมือนว่าเรายื่นเองไม่ใช่มีการตรวจสอบเจอจากสรรพากร แล้วมีคำสั่งให้เราไปยื่นเพิ่มเติมจึงได้รับลดเบี้ยปรับ ดังนี้
– หลังจากวันที่ถึงกำหนดต้องยื่น 1-15 วัน คิดเบี้ยปรับ 2% ของภาษีที่ต้องชำระ
– 16-30 วัน คิดเบี้ยปรับ 5% ของภาษีที่ต้องชำระ
– 31-60 วัน คิดเบี้ยปรับ 10% ของภาษีที่ต้องชำระ
– 60 วันขึ้นไป คิดเบี้ยปรับ 20% ของภาษีที่ต้องชำระ

ยื่น ภพ.30 ล่าช้าได้กี่วัน

ถ้ายื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) เกินกำหนดเวลา
ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ค่าปรับ 300 บาท ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ค่าปรับ 500 บาท

วิธีคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภพ 30

อ่านเพิ่ม ภพ 30 คืออะไร

วิธีคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภพ 30
วิธีคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภพ 30

Leave a Comment

Scroll to Top