เบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่น ภ.พ. 30

รับทำบัญชี.COM | วิธีคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มการคํานวณ?

วิธีคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภพ 30

(1).ถ้าไม่เคยยื่นแบบในเดือนนั้นเลย ต้องเสียค่าปรับแบบภาษี 500 บาท
(2).เงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน แต่กรณีของคุณมีเครดิตภาษียกมาจากเดือนภาษีสิงหาคม ทำให้ในเดือนภาษีกันยายน ไม่ต้องเสียภาษี
(3).เบี้ยปรับ หนึ่งเท่าของภาษีที่ต้องชำระ กรณีที่เคยยื่นแบบเปล่ามาแล้ว และสองเท่ากรณีที่ไม่เคยยื่นแบบในเดือนนั้นเลย แต่ผู้ที่ยื่นเสียภาษีจะได้รับลดเบี้ยปรับทันทีในวันที่ยื่นได้ลดเบี้ยปรับโดยอัติโนมัติ คือเหมือนว่าเรายื่นเองไม่ใช่มีการตรวจสอบเจอจากสรรพากร แล้วมีคำสั่งให้เราไปยื่นเพิ่มเติมจึงได้รับลดเบี้ยปรับ ดังนี้
– หลังจากวันที่ถึงกำหนดต้องยื่น 1-15 วัน คิดเบี้ยปรับ 2% ของภาษีที่ต้องชำระ
– 16-30 วัน คิดเบี้ยปรับ 5% ของภาษีที่ต้องชำระ
– 31-60 วัน คิดเบี้ยปรับ 10% ของภาษีที่ต้องชำระ
– 60 วันขึ้นไป คิดเบี้ยปรับ 20% ของภาษีที่ต้องชำระ

ยื่น ภพ.30 ล่าช้าได้กี่วัน

ถ้ายื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) เกินกำหนดเวลา
ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ค่าปรับ 300 บาท ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ค่าปรับ 500 บาท

วิธีคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภพ 30

อ่านเพิ่ม ภพ 30 คืออะไร

วิธีคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภพ 30
วิธีคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภพ 30

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )