คืนภาษีพนักงานขาย

ภงด เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 5]

หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน

เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน ได้หรือเปล่า เป็น พนักงานขาย นะครับ

ภาษี ณ ที่จ่ายสามารถขอรับคืนได้หรือเปล่าคับ คือผมได้ค่านายหน้ามา บ.ออกใบหัก ณ ที่จ่ายมาเราสามารถนำมาขอรับภาษีคืนได้หรือเปล่าคับ เป็นพนักงานขายนะคับ น่าจะได้ขอรับคืนเปล่า

ในการที่ถูกหัก ณที่จ่ายไว้แล้วจะได้รับคืนหรือว่าต้องชำระเพิ่มเติม ต้องเป็นไปตามกฏหมายของกรมสรรพากร ที่ว่าด้วยเงินได้บุคคลธรรมดาที่นำมาคำนวณตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ตามประเภทเงินได้แต่ละประเภทค่ะ ซึ่งต้องยื่นแบบฟอร์ม หัก ณ ที่จ่ายและแสดงรายได้ทั้งปีเพื่อนำไปคำนวณหาตามขั้นตอนของกรมสรรพากร โดยการยื่น ภงด.90, ภงด.91 ,ภงด.94 เป้นต้นค่ะ หรือติดต่อได้ที่กรมสรรพากรพื้นที่
http://www.rd.go.th/publish/35775.0.html

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน ได้หรือเปล่า เป็น พนักงานขาย
เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน ได้หรือเปล่า เป็น พนักงานขาย

Leave a Comment

Scroll to Top