คืนภาษีพนักงานขาย

รับทำบัญชี.COM | ภงด เราสามารถนำหักณที่จ่ายขอรับภาษีคืน

หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน

เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน ได้หรือเปล่า เป็น พนักงานขาย นะครับ

ภาษี ณ ที่จ่ายสามารถขอรับคืนได้หรือเปล่าคับ คือผมได้ค่านายหน้ามา บ.ออกใบหัก ณ ที่จ่ายมาเราสามารถนำมาขอรับภาษีคืนได้หรือเปล่าคับ เป็นพนักงานขายนะคับ น่าจะได้ขอรับคืนเปล่า

ในการที่ถูกหัก ณที่จ่ายไว้แล้วจะได้รับคืนหรือว่าต้องชำระเพิ่มเติม ต้องเป็นไปตามกฏหมายของกรมสรรพากร ที่ว่าด้วยเงินได้บุคคลธรรมดาที่นำมาคำนวณตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ตามประเภทเงินได้แต่ละประเภทค่ะ ซึ่งต้องยื่นแบบฟอร์ม หัก ณ ที่จ่ายและแสดงรายได้ทั้งปีเพื่อนำไปคำนวณหาตามขั้นตอนของกรมสรรพากร โดยการยื่น ภงด.90, ภงด.91 ,ภงด.94 เป้นต้นค่ะ หรือติดต่อได้ที่กรมสรรพากรพื้นที่
http://www.rd.go.th/publish/35775.0.html

 
เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน ได้หรือเปล่า เป็น พนักงานขาย
เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน ได้หรือเปล่า เป็น พนักงานขาย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )