คู่สมรถแยกยื่น

รับทำบัญชี.COM | คู่สมรสแยกยื่นภาษีเงินได้ในทุกประเภทของรายได้?

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้

การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่
โดย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยาในปี 55 สามารถเริ่มยื่นแบบเสียภาษีได้ต้น ปี 56
มี 5 แบบให้เลือกยื่น คือ
1. ยื่นร่วมในนามสามี
2. ยื่นร่วมในนามภรรยา
3. ยื่นร่วมโดยสามีแยกยื่นเฉพาะเงินเดือน-ค่าจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
4. ยื่นร่วมโดยภรรยาแยกยื่นเฉพาะเงินเดือน-ค่าจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
5. สามี-ภรรยาร่วมยื่นด้วยกัน

 
คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้
คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )