ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า

บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า?

Click to rate this post! [Total: 92 Average: 5] บันทึก …

บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

บันทึก ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า

          กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการบันทึกค่าเช่าอาคารเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต่อมากิจการมีการซ่อมแซมอาคาร รายจ่ายดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หรือบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (ในสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้ดูแลอาคารและจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร) กิจการต้องสามารถรับรู้ได้ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากการซ่อมแซมอาคาร ตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้กล่าวถึง 2 กรณี
1.กิจการจะบันทึกรายจ่ายเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้สินทรัพย์มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงอาคารให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้นานขึ้น
2.กิจการจะบันทึกรายจ่ายได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้ทรัพย์สินสามารถให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่กิจการตามมาตรฐานการบัญชี เช่น รายจ่ายค่าบำรุงรักษาอาคาร

การบัญชีค่าซ่อมแซมอาคารเช่ามีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอาคารที่ถูกเช่า การบัญชีนี้มักจะมีขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บันทึกค่าใช้จ่าย เมื่อค่าซ่อมแซมอาคารเช่าเกิดขึ้น คุณควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำนวนเงิน, วันที่, และรายละเอียดเพิ่มเติมของงานซ่อมแซม.

  2. หมายเลขบัญชี สร้างหมายเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าซ่อมแซมอาคารเช่า ซึ่งอาจมีชื่อเช่น “ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า” หรือ “ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์” ขึ้นอยู่กับการจัดเรียงบัญชีขององค์กรของคุณ.

  3. การบันทึกในสมุดรายวัน บันทึกข้อมูลค่าซ่อมแซมอาคารเช่าในสมุดรายวัน (journal) โดยระบุวันที่, รายละเอียด, และจำนวนเงินของค่าใช้จ่าย.

  4. การบันทึกในสมุดบัญชี ทำการบันทึกข้อมูลค่าซ่อมแซมอาคารเช่าในสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ระบุหมายเลขบัญชีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 และระบุว่าเป็นการลงเดบิตหรือเครดิตขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรม.

  5. การปิดบัญชี ในสิ้นปีบัญชีหรือรอบบัญชีที่กำหนด คุณจะต้องทำการปิดบัญชีค่าซ่อมแซมอาคารเช่า โดยนำยอดค่าซ่อมแซมอาคารเช่ามาบันทึกในบัญชีรายจ่าย และลดยอดในบัญชีค่าซ่อมแซมอาคารเช่าลง.

  6. การสร้างรายงานการเงิน สร้างรายงานการเงินที่รวมถึงค่าซ่อมแซมอาคารเช่า เพื่อให้ผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมอาคารเช่าในระยะเวลาที่กำหนด.

ค่าซ่อมแซมอาคารเช่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีต่อการบำรุงรักษาสิ่งของและสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ในบางกรณี การบัญชีค่าซ่อมแซมอาคารเช่าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการการเงินขององค์กรหรือธุรกิจเช่าอาคาร เพื่อให้สามารถรายงานผลการเงินอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชี

ข้อมูล เศรษฐกิจ ในรูปตัว เงิน?

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2565 ปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2565 ข้อมูลเศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2566 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร
ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

มรดกทางการเงิน 7 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หุ้น มรดก คือ กฎหมายมรดก ผู้จัดการมรดก มรดกตกทอด ข้าราชการ วางแผนภาษีมรดก ภาษีมรดก แม้ เป็น ผู้จัดการ มรดก การส่งต่อ มรดก ใกล้ฉัน ออนไลน์

การจัด ทำบัญชี การเงิน และ การสร้างงบทดลองสำหรับ สำนักงานบัญชี คืออะไร?

งบทดลอง ตัวอย่าง งบทดลองก่อนปิดบัญชี ประกอบด้วย รายการบัญชีหมวดอะไรบ้าง งบทดลองประกอบด้วยบัญชีกี่หมวด วิธีทํา งบทดลอง แบบฝึกหัดงบทดลอง งบทดลอง คือ ตัวอย่าง สมุดรายวันทั่วไป แยกประเภท งบทดลอง ส่วนประกอบของงบทดลองมี2ส่วนคือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทำบัญชี.COM — ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร

7 คุณสมบัติ บริษัทรับทำบัญชี บริการ ที่ดี?

ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี ค่าจ้างทำบัญชี - pantip จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ สำนักงานบัญชี คือ อัตราค่าจ้าง นักบัญชี จ้างนักบัญชี pantip สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม

Leave a Comment

Scroll to Top