กำลังปรับปรุง

3 การบันทึกบัญชี ค่าทางด่วน ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ค่าทางด่วน บันทึกเป็นค้่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ค่าทางด่วนถ้าเกิดขึ้นจากการทำงานในกิจการก็สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top