รับทำบัญชี.COM | ค่าบริการแตกต่างจากสินค้าอย่าง มีนัยสำคัญ?

Click to rate this post!
[Total: 48 Average: 5]

ค่าบริการแตกต่างจากสินค้าอย่างไร?

ค่าบริการและสินค้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญดังนี้

 1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์
  • ค่าบริการ (Service) เป็นการให้บริการหรือการกระทำที่ไม่ใช่การผลิตสิ่งของที่มีรูปร่างกลมกลืนและสามารถเก็บเป็นสิ่งของ เช่น คำปรึกษาทางการเงิน, การบริการสุขภาพ, การซ่อมแซมรถยนต์, หรือการสอนภาษา.
  • สินค้า (Goods) เป็นสิ่งของที่มีรูปร่างกลมกลืนและสามารถเก็บเป็นสิ่งของ เช่น เครื่องใช้ในบ้าน, เสื้อผ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, หรือรถยนต์.
 2. การบริการและการผลิต
  • ค่าบริการ เป็นการกระทำที่ผู้ให้บริการทำให้สร้างค่าขึ้นโดยไม่ต้องผลิตสิ่งของที่มีอยู่ตามรูปร่างหรือลักษณะแน่นอน มักเน้นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
  • สินค้า มีการผลิตและการจัดเก็บสินค้าเป็นสิ่งของก่อนจะจำหน่าย มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแน่นอนและมีคุณลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้.
 3. การนำเสนอ
  • ค่าบริการ การนำเสนอค่าบริการมักเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ ซึ่งอาจไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ทันที.
  • สินค้า การนำเสนอสินค้าเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะที่เป็นไปตามรูปร่างและลักษณะของสินค้า ลูกค้าสามารถเห็นและตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อ.
 4. การจัดเก็บและการจัดส่ง
  • ค่าบริการ บางครั้งไม่มีการจัดเก็บหรือการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการ เนื่องจากมักมีการให้บริการโดยตรงและไม่ต้องจัดส่งสิ่งของ.
  • สินค้า ส่วนมากจะมีการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าหรือจุดขายต่าง ๆ โดยต้องใช้ระบบการจัดส่งและการจัดเก็บสินค้า.
 5. ความถี่และความต่อเนื่อง
  • ค่าบริการ ค่าบริการอาจมีลักษณะที่ต้องให้บริการเป็นระยะเวลาหรือเป็นบริการที่เกิดขึ้นเป็นรอบ ๆ และอาจไม่มีการติดตั้งหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องดูแลรักษาตลอดเวลา.
  • สินค้า สินค้ามักเป็นเรื่องหนึ่งครั้งหรือเรื่องครั้งเดียวที่ลูกค้าต้องซื้อและมีการถือครองในระยะเวลาที่ยาวนาน สินค้าอาจต้องมีการดูแลรักษาและบำรุงรักษาโดยลูกค้า.

การแยกค่าบริการและสินค้ามีความสำคัญเพราะมันมีผลต่อการจัดการธุรกิจ, การกำหนดราคา, การตลาด, และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการบัญชี.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )