ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป

[Total: 390 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการผลิต ?

ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการผลิต                
ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป ในกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ประเภทด้วยกัน คือ วัตถุดิบใช้ไปในการผลิตค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในกการผลิตในการคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย ดังนี้
– เงินเดือนและค่าแรงงานการผลิต
– ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
– ค่าภาชนะบรรจุหีบห่อ
– ค่ากำลังไฟฟ้า ค้าน้ำประปาในการผลิต
– ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต
– ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ
– ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 26, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top