การตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วน ลงบัญชี โดยใช้ ใบกำกับภาษี

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

จากการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่ จะลงบัญชีโดยใช้ใบกำกับภาษี

จากการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่ จะลงบัญชีโดยใช้ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้(ไม่มีใบเสร็จรับเงิน) ลงบัญชีโดย เดบิต ค่าใช้จ่าย xx เครดิต เงินสด xx ไม่มีใบเสร็จรับเงินควรเครดิต เจ้าหนี้ถือเป็นข้อยกเว้นหรือไม่ และจะรายงานอย่างไร

ตอบ : กรณีดังกล่าวควรอธิบายข้อยกเว้นว่ารายการใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีอย่างไร จำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่องบการเงิน ซึ่งอาจรายงานให้ทราบถึงความเห็นหรือคำชี้แจงของผู้บริหารไว้ด้วยในกรณีที่ผู้บริหารไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไข

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ปก ส่งออกมะม่วง

สายพันธุ์ ส่งออกมะม่วง พร้อม SWOT

ธุรกิจส่งออก มะม่วง ไอเดียธุรกิจส่งออก มะม่วง 9 สายพันธ์ุมะม่วงที่นิยมส่งออก การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก มะม่วง จุดแข็งของธุรกิจส่งออก มะม่วง จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก มะม่วง โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก มะม่วง จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ทุมะม่วง

รับซ่อมเครื่องครัว กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้จะทําอะไร การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร แนวทาง การทำธุรกิจ

เครือข่าย mlm รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ธุรกิจ mlm มีอะไรบ้าง mlm ในไทย multi-level marketing หมายถึง mlm คือ แชร์ลูกโซ่ ธุรกิจ เครือ ขาย ออนไลน์ ธุรกิจเครือข่าย  ธุรกิจ เครือ ขาย คืออะไร ธุรกิจ MLM

สำนักงานบัญชี รับทําบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท 081•452•0000

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท นนทบุรี

หากต้องการเพิ่มหรือลดผู้ถือหุ้นหลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้วจะต้องทำอย่างไร

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น dbd ออนไลน์ การ ขอถอนชื่อออกจากบริษัท แบบฟอร์มลาออกจากผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ใช้เอกสารอะไรบ้าง แบบ ฟอร์ม เปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้น บริษัท แก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้น ออนไลน์ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ต้อง ทํา อย่างไร วิธีการโอนหุ้นบริษัทจํากัด มีกี่วิธี

Leave a Comment

Scroll to Top