จ่ายค่าช่าบ้านในการเปิดบริษัทให้มารดา

จ่ายค่าเช่าบ้านในการเปิดบริษัทให้มารดา

Click to rate this post!
[Total: 659 Average: 5]

จ่ายค่าช่าบ้านในการเปิดบริษัทให้มารดา

จ่ายค่าเช่าบ้านในการเปิดบริษัทให้มารดา

บริษัท จะจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับคุณแม่ จะเป็นค่าใช้จ่ายได้เป่า

ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าบ้านที่คุณแม่อยู่ไม่ใช่สถานที่ตั้งของนิติบุคคลค่ะ แต่ถ้าจะทำให้ถูกต้อง ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ขัดเจนระบุค่ะว่า บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าบ้านให้คุณแม่ แต่ต้องมีเหตุและผลนะค่ะ ว่าเพื่ออะไรค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top