จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %

รับทำบัญชี.COM | หักณที่จ่ายกี่ % ค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน?

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนเพื่อนำมาพิมพ์ลายบนสินค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ค่ะ ไม่ทราบว่า 3 หรือ 15 (ค่าลิขสิทธิ์ของไทย และ อายุสัญญา 1 ปี)

++++ ถ้าจ่ายให้ไทย หัก 3% … จ่ายไปต่างประเทศ หัก 15% ค่ะ ++++

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนเพื่อนำมาพิมพ์ลายบนสินค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ค่ะ ไม่ทราบว่า 3 หรือ 15 (ค่าลิขสิทธิ์ของไทย และ อายุสัญญา 1 ปี)

ค่าลิขสิทธิ์ (Copyright Fee) คือเงินที่ต้องชำระให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้คุณได้รับสิทธิ์ในการใช้งานผลงานที่มีลิขสิทธิ์ เช่น หนังสือ เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด ซอฟต์แวร์ หรืองานอื่น ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ โดยค่าลิขสิทธิ์มักถูกกำหนดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์และอาจต้องชำระตามกฎหมายท้องถิ่นและความต้องการของผู้ถือลิขสิทธิ์นั้น ๆ ดังนี้

  1. ค่าสมาชิกสหภาพคนขับรถรับจ้าง ในกรณีของสื่อเสียง เช่น การสตรีมเพลงหรือการนำเพลงมาใช้ในรายการทีวีหรือวิดีโอคลิป คนที่ทำการเผยแพร่นั้นอาจต้องจ่ายค่าสมาชิกสหภาพคนขับรถรับจ้างให้กับสหภาพคนขับรถรับจ้างที่รับผิดชอบสำหรับการครอบครองลิขสิทธิ์ของสมาชิก

  2. ค่าอนุญาตการใช้งาน ในกรณีที่คุณต้องการใช้งานผลงานที่มีลิขสิทธิ์แต่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า คุณอาจต้องจ่ายค่าอนุญาตให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น การใช้เพลงในการสร้างเพลงประกอบหนัง หรือการใช้ภาพถ่ายในงานพิมพ์

  3. ค่าสมาชิกคอมมอนโลดา สำหรับธุรกิจที่ใช้งานซอฟต์แวร์ ค่าลิขสิทธิ์สมาชิกคอมมอนโลดา (Commodore) หรือสมาชิกคอมมอนโลดาอื่น ๆ อาจต้องจ่ายเพื่อรับสิทธิ์ในการใช้งานและอัพเดตซอฟต์แวร์

  4. ค่าลิขสิทธิ์ของหนังสือหรือผลงานที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ สำหรับการใช้งานหนังสือหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การใช้งานหนังสือเรียนในสถาบันการศึกษา หรือการใช้งานรายงานทางธุรกิจ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจกำหนดค่าใช้จ่ายหรือค่าอนุญาตในการใช้งาน

ค่าลิขสิทธิ์เป็นส่วนสำคัญของการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทางปัญญา ควรตรวจสอบกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อทราบค่าลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อาจทำให้เกิดความผิดกฎหมายและค่าปรับ รวมถึงการระงับการใช้งานผลงานที่มีลิขสิทธิ์ได้ด้วย


ตอบ: ++++ ถ้าจ่ายให้ไทย หัก 3% … จ่ายไปต่างประเทศ หัก 15% ค่ะ ++++

Click to rate this post!
[Total: 132 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )