จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %

รับทำบัญชี.COM | หักณที่จ่ายกี่ % ค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน?

Click to rate this post!
[Total: 132 Average: 5]

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนเพื่อนำมาพิมพ์ลายบนสินค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ค่ะ ไม่ทราบว่า 3 หรือ 15 (ค่าลิขสิทธิ์ของไทย และ อายุสัญญา 1 ปี)

++++ ถ้าจ่ายให้ไทย หัก 3% … จ่ายไปต่างประเทศ หัก 15% ค่ะ ++++

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนเพื่อนำมาพิมพ์ลายบนสินค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ค่ะ ไม่ทราบว่า 3 หรือ 15 (ค่าลิขสิทธิ์ของไทย และ อายุสัญญา 1 ปี)

ค่าลิขสิทธิ์ (Copyright Fee) คือเงินที่ต้องชำระให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้คุณได้รับสิทธิ์ในการใช้งานผลงานที่มีลิขสิทธิ์ เช่น หนังสือ เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด ซอฟต์แวร์ หรืองานอื่น ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ โดยค่าลิขสิทธิ์มักถูกกำหนดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์และอาจต้องชำระตามกฎหมายท้องถิ่นและความต้องการของผู้ถือลิขสิทธิ์นั้น ๆ ดังนี้

  1. ค่าสมาชิกสหภาพคนขับรถรับจ้าง ในกรณีของสื่อเสียง เช่น การสตรีมเพลงหรือการนำเพลงมาใช้ในรายการทีวีหรือวิดีโอคลิป คนที่ทำการเผยแพร่นั้นอาจต้องจ่ายค่าสมาชิกสหภาพคนขับรถรับจ้างให้กับสหภาพคนขับรถรับจ้างที่รับผิดชอบสำหรับการครอบครองลิขสิทธิ์ของสมาชิก

  2. ค่าอนุญาตการใช้งาน ในกรณีที่คุณต้องการใช้งานผลงานที่มีลิขสิทธิ์แต่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า คุณอาจต้องจ่ายค่าอนุญาตให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น การใช้เพลงในการสร้างเพลงประกอบหนัง หรือการใช้ภาพถ่ายในงานพิมพ์

  3. ค่าสมาชิกคอมมอนโลดา สำหรับธุรกิจที่ใช้งานซอฟต์แวร์ ค่าลิขสิทธิ์สมาชิกคอมมอนโลดา (Commodore) หรือสมาชิกคอมมอนโลดาอื่น ๆ อาจต้องจ่ายเพื่อรับสิทธิ์ในการใช้งานและอัพเดตซอฟต์แวร์

  4. ค่าลิขสิทธิ์ของหนังสือหรือผลงานที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ สำหรับการใช้งานหนังสือหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การใช้งานหนังสือเรียนในสถาบันการศึกษา หรือการใช้งานรายงานทางธุรกิจ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจกำหนดค่าใช้จ่ายหรือค่าอนุญาตในการใช้งาน

ค่าลิขสิทธิ์เป็นส่วนสำคัญของการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทางปัญญา ควรตรวจสอบกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อทราบค่าลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อาจทำให้เกิดความผิดกฎหมายและค่าปรับ รวมถึงการระงับการใช้งานผลงานที่มีลิขสิทธิ์ได้ด้วย


ตอบ: ++++ ถ้าจ่ายให้ไทย หัก 3% … จ่ายไปต่างประเทศ หัก 15% ค่ะ ++++