รับทำบัญชี.COM | ดอกเบี้ยธนาคารบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 42 Average: 5]

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ตอบ ดอกเบี้ยธนาคารที่กิจการกู้ยืมมานั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากรกำหนดค่ะ ถึงจะสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ

ดอกเบี้ยที่คุณได้รับจากบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ใช่ค่าใช้จ่าย แต่เป็นรายได้ส่วนตัวที่คุณได้รับจากการลงทุนหรือเก็บเงินในธนาคาร ดังนั้น ดอกเบี้ยที่คุณได้รับไม่ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินของคุณ แต่ควรบันทึกเป็นรายได้ในงบการเงินของคุณ

การบันทึกดอกเบี้ยที่คุณได้รับในงบการเงินมีหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ระบบบัญชีเครื่องมืออะไร แต่งงบการเงินด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบัญชี

  1. การบันทึกดอกเบี้ยทางการเงิน คุณสามารถสร้างรายการในงบการเงินของคุณที่บันทึกจำนวนดอกเบี้ยที่คุณได้รับ ระบุวันที่ที่ได้รับดอกเบี้ย และระบุบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายได้นี้ถูกบันทึกไว้ในบัญชีของคุณ

  2. การบันทึกดอกเบี้ยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากคุณใช้โปรแกรมบัญชี คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการบันทึกรายได้เพิ่มเติมหรือการบันทึกประเภทรายได้เฉพาะ เพื่อบันทึกดอกเบี้ยที่คุณได้รับ

  3. การบันทึกดอกเบี้ยในกระดาษ หากคุณแต่งงบการเงินด้วยมือ คุณสามารถเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่คุณได้รับในบัญชีและวันที่ที่คุณได้รับไว้ในงบการเงินของคุณ

รวมไปถึงนี้ ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากดอกเบี้ยในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เนื่องจากอาจมีกฎหมายเฉพาะทางภาษีที่มีผลต่อการบันทึกและรายงานรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยในบัญชีของคุณ