ปป

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 484 Average: 5]

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ตอบ : ดอกเบี้ยธนาคารที่กิจการกู้ยืมมานั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากรกำหนดค่ะ ถึงจะสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top