ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ

ต้นทุนส่วนเพิ่ม #2 ปรับปรุงบัญชีหมวด บันทึกอย่างไร?

Click to rate this post! [Total: 163 Average: 5] ต้นทุน …

ต้นทุนส่วนเพิ่ม #2 ปรับปรุงบัญชีหมวด บันทึกอย่างไร? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

ต้นทุนส่วนเพิ่ม

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้ผลิตตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น จำนวนแรงงาน เป็นต้น

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost) คือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มการผลิตหนึ่งหน่วยเพิ่มขึ้น นั่นคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตหนึ่งหน่วยสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ผลิตมาก่อนหน้า

การคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มทำได้โดยใช้สูตร


ในสูตรนี้

  • Δ คือ ความเปลี่ยนแปลงในต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มหน่วยผลิตขึ้น (ต้นทุนใหม่ลบต้นทุนเดิม)
  • Δ คือ ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณการผลิตหน่วยสินค้าหรือบริการ

ต้นทุนส่วนเพิ่มมีความสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดการผลิตของสินค้าหรือบริการ ถ้าต้นทุนส่วนเพิ่มน้อยกว่าราคาขาย คุณสามารถเพิ่มการผลิตเพื่อเพิ่มกำไรได้ แต่ถ้าต้นทุนส่วนเพิ่มมากกว่าราคาขาย คุณอาจต้องลดการผลิตหรือไม่เพิ่มการผลิตเพิ่มเติมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดขาดทุน

การวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มช่วยให้ธุรกิจทราบถึงขีดความสามารถในการเพิ่มการผลิตและตรวจสอบความหมายของการเพิ่มหรือลดการผลิตต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจ

ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ

Event Organizer ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจออแกไนซ์ คือ งบประมาณ การจัดงาน Event ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event สมัครงาน Event Organizer จบใหม่ สมัครงาน ออ แก ไน ซ์ งานแต่ง งานออแกไนซ์ เงินเดือน ออ แก้ ไน ซ์ ทํา อะไรบ้าง งานออแกไนซ์ ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

เน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย การทำธุรกิจ mlm ธุรกิจ ระบบ เครือ ขาย เทคนิคการเชิญคนเข้า รวม ธุรกิจ แผนธุรกิจ เครือ ขาย วิธี ทํา เครือ ขาย ให้ สํา เร็ จ การสร้างธุรกิจ เครือ ขาย เทคนิค ทำธุรกิจ เครือ ขาย ให้สำเร็จ การเลือกธุรกิจ เครือ ขาย

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top