การจัด ทำบัญชีวัด ตัวอย่าง โปรแกรม แบบใหม่

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

ทำบัญชีวัด

รายรับ – รายจ่าย ตามมาตรฐานที่กำหนด

คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2560
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามมาตรฐานที่กำหนด
– คำอธิบาย วัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง วัดที่มีการจัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย ปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560) ตามแบบที่กำหนด และส่งรายงานทางการเงินนั้น ให้กับกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ตามจำนวนที่กำหนด (ร้อยละ 100)
– เป้าหมาย : จำนวนวัดส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน ปี 2560 ได้ร้อยละ 100  (จำนวน 40,538 วัด) ใช้ข้อมูลจำนวนวัดจากกองพุทธศาสนสถาน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ไม่นับรวมวัดในอนัมนิกายและจีนนิกาย
เอกสารที่ต้องส่ง
– แบบที่ 1 สำหรับจังหวัด : แบบสรุปรายชื่อวัดที่จังหวัดส่งรายงานการเงินตามแบบที่กำหนด พร้อมระบุข้อเสนอการพัฒนา
การจัดทำรายงานทางการเงินของวัด
– แบบที่ 2 สำหรับจังหวัด : แบบสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2560 (บัญชีวัดเริ่ม 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
ส่งเอกสารแบบที่ 1 และ 2 ให้กับกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อสรุปและรายงานสำนักงาน ก.พ.ร. ตามกำหนดเวลาต่อไป
หมายเหตุ
– สำหรับปี 2560 บัญชีวัดเริ่ม 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

บริษัทรับทำบัญชี ความต้องการ เปรียบเทียบ !

รับทำบัญชี ออนไลน์ รับ ทํา บัญชีอิสระ บริษัท รับ ทํา บัญชี ใกล้ฉัน บริษัทรับทําบัญชี pantip รับทําบัญชี รายรับรายจ่าย รับทำบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี บุคคลธรรมดา รับทําบัญชี ภาษาอังกฤษ

ขนส่งพัสดุ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

เปิดร้านส่งพัสดุ ลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก สมัครตัวแทนรับส่งพัสดุ เปิดร้านรับส่งพัสดุดีไหม เปิดบริษัทขนส่งสินค้า ต้อง ทํา อย่างไร แฟ รน ไช ส์ ขนส่ง ครบวงจร แฟรนไชส์ขนส่ง ธุรกิจรับส่งพัสดุ ใกล้ฉัน ออนไลน์

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ
ไอเดียทำธุรกกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว ตัวอย่าง ไม่รู้จะทำอะไร

ธุรกิจส่วนตัว แปล ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ ธุรกิจส่วนตัว มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่วนตัว ภาษาอังกฤษ ธุรกิจส่วนตัวที่น่าสนใจ ธุรกิจส่วนตัว 2565 ตัวอย่างธุรกิจส่วนตัว อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร

เสือนอนกิน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ธุรกิจเสือนอนกิน ธุรกิจเสือนอนกิน มีอะไรบ้าง ธุรกิจรวยเงียบ ทําธุรกิจอะไรดี ถึงจะรวย ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น ธุรกิจ ทํา เงิน 24 ชั่วโมง เสือนอนกิน อาชีพ

บริการ ที่ บริษัทรับทำบัญชี สามารถทำได้ ?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ค่าจ้างทำบัญชี - pantip บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าจ้างทําบัญชี บริษัท ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ทําบัญชี บริษัทเอง

Leave a Comment

Scroll to Top