ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ

25% ทุนจดทะเบียนบริษัท ขั้นต่ำ เรียกเก็บ

Click to rate this post!
[Total: 1163 Average: 5]

ทุนจดทะเบียน

สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท

              เป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจของผู้ประกอบการ ในรูปแบบบริษัท จำกัด ต้องการจดทะเบียนบริษัททุนหนึ่งล้านบาท แต่มีเงินทุนจริงๆไม่ถึงหนึ่งล้านบาท จะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้หรือไม่ และต้องนำเงินทุนที่มีไปแสดงต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องมีเงินถึงหนึ่งล้านบาทครับ แค่มีเงินทุนหนึ่งหมื่นบาทก็สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุนหนึ่งล้านบาท ได้ และไม่ต้องนำเงินทุนที่มีไปแสดงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แค่นำหลักฐานการชำระค่าหุ้นไปแสดงต่อนายทะเบียนกรมพัฒณาธุรกิจการค้า เท่านั้น

การลงบัญชี ทุน จดทะเบียน ที่เรียกชำระ 25 % ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ทุน จดทะเบียน 1 ล้านแต่เรียกชำระแล้ว 25 % หมายถึงว่า หุ้นส่วนนำเงินสดมาลงทุนเรียบร้อยแล้ว 250,000

ทุน จดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )

ทุน จดทะเบียน คือ (Authorizes Share Capital)  จำนวนเงินที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการและผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป นำมาลงทุนในกิจการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องแจ้งจดทะเบียนจำนวนเงินดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำ

ทุนจดทะเบียนบริษัท ขั้น ต่ำ

ทุน จดทะเบียนกฎหมายกำหนดให้ทุนของบริษัท แบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งมูลค่าของหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท และผู้ร่วมก่อการทุกคนจะต้องซื้อหุ้นบริษัทอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น ผู้เริ่มก่อการไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนั้นทุน จดทะเบียนขั้นต่ำของบริษัทต้องไม่ต่ำกว่า 15 บาท 5 x 1 x 3 = 15

ทุนจดทะเบียนบริษัท 5 ล้าน

  1. ถ้าทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท บริษัทที่จดทะเบียนนั้นจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิทั้งจำนวนส่วนบริษัทที่จดทะเบียนต่ำกว่า 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
  2. เสียภาษีจากกำไรสุทธิที่ 300,000 บาทแรกยกเว้นภาษี
  3. 300,000 – 3,000,000 บาทก็ยังคงเสียภาษีแค่ 15% ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ถูกว่าทุนจดทะเบียนที่มากกว่า 5 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า 1 ล้านบาท

หากอนาคตบริษัทเจริญเติบโต ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกรอบครับ เช่น จดไว้ 200,000 บาท แต่อยากปรับเป็น 1 ล้านบาท บริษัทต้องเสียค่าธรรมเนียม ของส่วนทุนที่เพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่ง ดังนั้นควรเปรียบเทียบดังนี้

  1. ลองเสียเวลาคำนวณดูสักนิดก่อนจดทะเบียนครับว่าเงินลงทุนก้อนแรกต้องเอามาลงทุนอะไรบ้าง
  2. ต้องซื้อตึกหรือ ต้องซื้อเครื่องมือเครื่องใช้หรือ ต้องจ้างแรงงานก่อนหรือไม่ ซึ่งมองว่าการจดทะเบียนต่ำกว่า 1 ล้านบาท อาจไม่เพียงพอ
  3. การเรียกชำระค่าหุ้นตามเงินลงทุนที่แท้จริง

หากทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า 1 ล้านบาท ลูกค้าบางท่านอาจมองว่าเป็นการ ประหยัดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
แต่สิ่งที่พบเห็นบ่อย ๆ คือ บริษัทต่างมักจะจดทะเบียน 1 ล้านบาท และแจ้งว่าเรียกชำระค่าหุ้นแล้ว 1 ล้านบาทเท่ากัน (จดทะเบียน 1 ล้านและเรียกชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)

3.1 สิ่งที่กฎหมายให้ทำได้คือ
1.บริษัทสามารถเรียกชำระค่าหุ้นเพียง 25% ของทุนจดทะเบียนก็ได้
2.เมื่อเรียกชำระค่าหุ้นไม่ตรงกับเงินลงทุนที่แท้จริง ตัวอย่างจากข้อมูลข้างต้น เมื่อบริษัทไม่ได้มีเงินสดถือไว้ 1 ล้านบาท ตามที่จดแจ้งไป
ทำให้เวลาผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบ ลูกค้าส่วนใหญ่จึงตอบว่า “เงินสดอยู่กับกรรมการ”
3.ทำให้มีการบันทึกบัญชีเงินสด ดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ เพื่อให้งบการเงิน สะท้อนความเป็นจริงต่อไป

3.2 ในด้านภาษีสิ่งที่ตามมาคือ
1.เมื่อบริษัทเอาเงินของบริษัทไปให้กู้ยืม (เกิดลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ)
2.กรมสรรพากร สามารถประเมินรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมตรงนั้นได้ (เสียภาษีนิติบุคคลเพิ่ม)
3.จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3% ของรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยส่งผลให้บริษัท เสียภาษีจากตรงนั้นโดยไม่จำเป็น

ทุนจดทะเบียนภาษาอังกฤษ

Authorizes Share Capital

สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท
สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top