ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ

ทุนจดทะเบียนบริษัท ขั้นต่ำ เรียกเก็บ ปัญหาการเพิ่มทุน ลดทุน?

Click to rate this post! [Total: 195 Average: 5] ในหน้า …

ทุนจดทะเบียนบริษัท ขั้นต่ำ เรียกเก็บ ปัญหาการเพิ่มทุน ลดทุน? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 195 Average: 5]

ทุนจดทะเบียน

สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท

              เป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจของผู้ประกอบการ ในรูปแบบบริษัท จำกัด ต้องการจดทะเบียนบริษัททุนหนึ่งล้านบาท แต่มีเงินทุนจริงๆไม่ถึงหนึ่งล้านบาท จะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้หรือไม่ และต้องนำเงินทุนที่มีไปแสดงต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องมีเงินถึงหนึ่งล้านบาทครับ แค่มีเงินทุนหนึ่งหมื่นบาทก็สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุนหนึ่งล้านบาท ได้ และไม่ต้องนำเงินทุนที่มีไปแสดงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แค่นำหลักฐานการชำระค่าหุ้นไปแสดงต่อนายทะเบียนกรมพัฒณาธุรกิจการค้า เท่านั้น

การลงบัญชี ทุน จดทะเบียน ที่เรียกชำระ 25 % ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ทุน จดทะเบียน 1 ล้านแต่เรียกชำระแล้ว 25 % หมายถึงว่า หุ้นส่วนนำเงินสดมาลงทุนเรียบร้อยแล้ว 250,000

ทุน จดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )

ทุน จดทะเบียน คือ (Authorizes Share Capital)  จำนวนเงินที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการและผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป นำมาลงทุนในกิจการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องแจ้งจดทะเบียนจำนวนเงินดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำ

ทุนจดทะเบียนบริษัท ขั้น ต่ำ

ทุน จดทะเบียนกฎหมายกำหนดให้ทุนของบริษัท แบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งมูลค่าของหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท และผู้ร่วมก่อการทุกคนจะต้องซื้อหุ้นบริษัทอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น ผู้เริ่มก่อการไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนั้นทุน จดทะเบียนขั้นต่ำของบริษัทต้องไม่ต่ำกว่า 15 บาท 5 x 1 x 3 = 15

ทุนจดทะเบียนบริษัท 5 ล้าน

  1. ถ้าทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท บริษัทที่จดทะเบียนนั้นจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิทั้งจำนวนส่วนบริษัทที่จดทะเบียนต่ำกว่า 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
  2. เสียภาษีจากกำไรสุทธิที่ 300,000 บาทแรกยกเว้นภาษี
  3. 300,000 – 3,000,000 บาทก็ยังคงเสียภาษีแค่ 15% ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ถูกว่าทุนจดทะเบียนที่มากกว่า 5 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า 1 ล้านบาท

หากอนาคตบริษัทเจริญเติบโต ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกรอบครับ เช่น จดไว้ 200,000 บาท แต่อยากปรับเป็น 1 ล้านบาท บริษัทต้องเสียค่าธรรมเนียม ของส่วนทุนที่เพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่ง ดังนั้นควรเปรียบเทียบดังนี้

  1. ลองเสียเวลาคำนวณดูสักนิดก่อนจดทะเบียนครับว่าเงินลงทุนก้อนแรกต้องเอามาลงทุนอะไรบ้าง
  2. ต้องซื้อตึกหรือ ต้องซื้อเครื่องมือเครื่องใช้หรือ ต้องจ้างแรงงานก่อนหรือไม่ ซึ่งมองว่าการจดทะเบียนต่ำกว่า 1 ล้านบาท อาจไม่เพียงพอ
  3. การเรียกชำระค่าหุ้นตามเงินลงทุนที่แท้จริง

หากทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า 1 ล้านบาท ลูกค้าบางท่านอาจมองว่าเป็นการ ประหยัดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
แต่สิ่งที่พบเห็นบ่อย ๆ คือ บริษัทต่างมักจะจดทะเบียน 1 ล้านบาท และแจ้งว่าเรียกชำระค่าหุ้นแล้ว 1 ล้านบาทเท่ากัน (จดทะเบียน 1 ล้านและเรียกชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)

3.1 สิ่งที่กฎหมายให้ทำได้คือ
1.บริษัทสามารถเรียกชำระค่าหุ้นเพียง 25% ของทุนจดทะเบียนก็ได้
2.เมื่อเรียกชำระค่าหุ้นไม่ตรงกับเงินลงทุนที่แท้จริง ตัวอย่างจากข้อมูลข้างต้น เมื่อบริษัทไม่ได้มีเงินสดถือไว้ 1 ล้านบาท ตามที่จดแจ้งไป
ทำให้เวลาผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบ ลูกค้าส่วนใหญ่จึงตอบว่า “เงินสดอยู่กับกรรมการ”
3.ทำให้มีการบันทึกบัญชีเงินสด ดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ เพื่อให้งบการเงิน สะท้อนความเป็นจริงต่อไป

3.2 ในด้านภาษีสิ่งที่ตามมาคือ
1.เมื่อบริษัทเอาเงินของบริษัทไปให้กู้ยืม (เกิดลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ)
2.กรมสรรพากร สามารถประเมินรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมตรงนั้นได้ (เสียภาษีนิติบุคคลเพิ่ม)
3.จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3% ของรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยส่งผลให้บริษัท เสียภาษีจากตรงนั้นโดยไม่จำเป็น

ทุนจดทะเบียนภาษาอังกฤษ

Authorizes Share Capital

สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท
สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ลาซาด้า Lazada #5 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของในลาซาด้าแบบไม่สต๊อกของ อยากขายของใน lazada ต้องทำอย่างไร ขายของในลาซาด้า ได้เงินยังไง ขายของในลาซาด้า เสียค่าอะไรบ้าง ขายของในลาซาด้า ขายของใน ลาซา ด้า ดี ไหม วิธีขายของในลาซาด้าให้ขายดี ขายของในลาซาด้า หักกี่เปอร์เซ็นต์

สินเชื่อ ธุรกิจจำหน่ายเงิน กำไรต่างประเทศ

รายได้จากต่างประเทศ นิติบุคคล เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย บริษัทใดไม่ต้องเสียภาษีเมื่อถึงรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี กํา ไร จากการขาย กองทุนรวม ภาษี กิจการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องเสียภาษีในอัตรา ร้อย ละ เท่าไร อัตรา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับ ฐาน ภาษี เงิน กำไร สุทธิ กรณี บริษัท ทั่วไป คือ ขอ ใด มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ข้อใดคือฐานเงินได้บางประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ รายได้ ความเสี่ยง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

กระเป๋าผ้า ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ทํากระเป๋าผ้าขาย ผลิตกระเป๋าผ้า แบรนด์ตัวเอง อยาก ทำ ธุรกิจ กระเป๋า ต้นทุนกระเป๋าผ้า รับผลิตกระเป๋า สร้างแบรนด์ ผลิตกระเป๋า แบรนด์ตัวเอง เริ่ม ต้น ทำ ธุรกิจ กระเป๋า วิธีทำกระเป๋า แฮนด์เมด ออนไลน์

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

7 คุณสมบัติ บริษัทรับทำบัญชี บริการ ที่ดี?

ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี ค่าจ้างทำบัญชี - pantip จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ สำนักงานบัญชี คือ อัตราค่าจ้าง นักบัญชี จ้างนักบัญชี pantip สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม

Leave a Comment

Scroll to Top