รับทำบัญชี.COM | ในกรณีที่นิติบุคคลมีประกันภัยเปลี่ยนจาก65ตรี(2)?

นิติบุคคลมีประกันภัย

ประกันภัยเป็นการชำระเงินเพื่อรับความคุ้มครองหรือการคืนเงินในกรณีเกิดเหตุร้ายแรงหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประกันภัยมีหลายประเภทและใช้ในหลายด้านของชีวิต เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันรถยนต์, ประกันทรัพย์สิน, และอื่น ๆ ประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงและความเป็นไปได้ในการเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิตประจำวันของเรา นี่คือบางประเภทของประกันภัยที่คุ้มค่าที่คุณอาจสนใจ

  1. ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพช่วยให้คุณได้รับการรักษาพยาบาลและรักษาสุขภาพในกรณีเกิดโรคหรืออุบัติเหตุ ซึ่งอาจรวมถึงค่ารักษาพยาบาล, การตรวจรักษา, ยา, หรือการผ่าตัด ประกันสุขภาพมากมายแบ่งตามความต้องการและความสามารถของบริษัทประกัน
  2. ประกันชีวิต ประกันชีวิตช่วยให้ครอบครัวของคุณได้รับความคุ้มครองในกรณีของการเสียชีวิตของคุณ ประกันชีวิตมักจ่ายเงินชดเชยให้ครอบครัวของคุณในรูปแบบของเงินเพื่อช่วยในการใช้จ่ายที่ต่าง ๆ หรือในรูปแบบของประกันสูญเสียรายได้
  3. ประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ ประกันรถยนต์มักมีหลายรูปแบบ เช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2, หรือประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
  4. ประกันทรัพย์สิน ประกันทรัพย์สินช่วยคุณป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น บ้าน, คอนโดมิเนียม, หรือทรัพย์สินส่วนตัวอื่น ๆ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้, น้ำท่วม, หรือการขโมย
  5. ประกันอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่สามารถทำให้คุณบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ประกันอุบัติเหตุมักจ่ายเงินเพื่อช่วยในค่ารักษาพยาบาลหรือให้สิทธิ์ค่าสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
  6. ประกันการเดินทาง ประกันการเดินทางช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองในการเดินทางไปต่างประเทศหรือในประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศ, การสูญเสียกระเป๋าเงิน, หรือการยกเลิกการเดินทาง
  7. ประกันสินค้า ถ้าคุณซื้อสินค้าที่มีประกัน เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, มือถือ, หรือสินค้าคงทนอื่น ๆ คุณจะได้รับความคุ้มครองในกรณีเสียหายหรือชำรุด

การเลือกประกันภัยที่เหมาะสมควรพิจารณาความต้องการและสถานการณ์ของคุณ คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายประกันภัย, ระยะเวลาความคุ้มครอง, และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจ่ายค่าเงินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณและครอบครัวของคุณ

ในกรณีที่นิติบุคคลมีประกันภัย กรณีที่ทรัพย์สินสูญหายนั้น บริษัทหรือนิติบุคคลได้มีการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดไว้

ในกรณีที่นิติบุคคลมีประกันภัย กรณีที่ทรัพย์สินสูญหายนั้น บริษัทหรือนิติบุคคลได้มีการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดไว้ กรณีดังกล่าวถือเป็นผลเสียหายอันอาจได้รับกลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ ดังนั้นเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และกำลังรอการชดใช้จากบริษัทประกันภัย แต่ได้สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีไปก่อน เช่นนี้ บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะตัดผลเสียหายดังกล่าวเป็นรายจ่ายทันทีไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องรอจนกว่าจะได้รับค่าสินไหมที่ได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัยเสียก่อน

ถ้าผลเสียหายมากกว่าชดใช้ผลต่างถือเป็นผลเสียหายที่มีสิทธิ์หักเป็นรายจ่ายได้

ถ้าผลเสียหายมากกว่าชดใช้ผลต่างถือเป็นผลเสียหายที่มีสิทธิ์หักเป็นรายจ่ายได้ แต่ถ้าค่าชดใช้สูงกว่าความเสียหาย ผลต่างถือเป็นรายได้ จึงต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยในกรณีที่นิติบุคคลมีประกันภัย Related Posts via Categories ผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1) การยกเลิกใบกำกับภาษี (1) การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1) การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

Click to rate this post!
[Total: 158 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )