20 ปี นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กฎหมายที่ดิน

[Total: 163 Average: 5]

นิติบุคคลหมู่บ้าน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ?

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมของมนุษย์ มีความหลายหลายมากขึ้นอาจ หากย้อนกลับไปสัก 20 ปี ก่อน การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย ก็ แค่มีเงินสำหรับซื้อ ที่ดิน ซื้อสิ่งก่อนสร้างมีโฉนดไว้ครอบครอง แล้วก็เริ่มสร้างที่อยู่อาศัย หรือ สิ่งปลูกสร้างตามแบบฉบับที่ตนเองต้องการ ที่เราเรียนกันกว่า บ้าน เป็นต้น และการอยู่ร่วมกัน ก็มีกฎเกณฑ์ตามที่ชุมชนกำหนดขึ้น อาจจะมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือ ผู้นำชุมชน โดยกำหนดขึ้นมา ตามวิถีชีวิต หรือบริบทในสถานที่นั้นๆ
แต่ สังคมปัจจุบัน นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543 การที่จะมาอยู่อาศัยร่วมกัน โดยมีผู้ประกอบการที่คิดจัดสรรที่ดินเพื่อให้คนหมู่มาก มาอาศัยอยู่ร่วมกัน ตามวิธีทางการดำเนินธุรกิจ ทำให้ภาครัฐ คณะปฏิวัติ ออกกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อควบคุมการอยู่อาศัยร่วมกัน เป็นต้นมา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top