บจก

อย่าลืม 3 บจก จก บลจ คือ ย่อมาจาก ชื่อ Co.,Ltd.

Click to rate this post!
[Total: 1360 Average: 5]

บจก คือ ย่อมาจาก

บจก. ย่อมาจาก บริษัท จำกัด
บมจ. = บริษัท มหาชน จำกัด
บลจ. = บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

บลจ คือ อะไร

บลจ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

บจก คือ
บจก คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top