ข้อดีข้อเสียบริษัท

เสี่ยง! 10 ข้อ ดีเสีย บริษัทจำกัด ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีใครพูด?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ห้างหุ้นส่วน ข้อดี ข้อเสีย จดทะเบียน บริษัท ข้อดี ข้อเสีย บริษัทจํากัด คือ บริษัทจํากัด มีอะไรบ้าง ข้อเสียของสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้อดี ข้อเสีย ข้อดีของบริษัทมหาชน ข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียว ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 215 Average: 5]

บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด (Limited Company) เป็นรูปแบบของธุรกิจหนึ่งที่มีกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้สร้างบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ

 1. บริษัทจำกัดด้วยหุ้นสามัญ (Private Limited Company) บริษัทนี้มีการจำกัดความรับผิดชอบของสมาชิกตามจำนวนหุ้นที่ทุกคนถือครอบครองในบริษัท นั่นหมายความว่า เมื่อบริษัทประสบกับความขาดทุนหรือปัญหาอื่น ๆ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่เขาถือครอบครอง โดยจะไม่รับผิดชอบเพิ่มเติมกว่านี้

 2. บริษัทจำกัดด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุรุษ (Public Limited Company) บริษัทนี้มีการจำกัดความรับผิดชอบของสมาชิกตามจำนวนหุ้นที่ทุกคนถือครอบครองในบริษัท เหมือนกับบริษัทจำกัดด้วยหุ้นสามัญ แต่มีสิทธิในการขายหุ้นให้กับบุคคลทั่วไปผ่านการซื้อขายหุ้นบุรุษในตลาดหลักทรัพย์

สำหรับบริษัทจำกัดด้วยหุ้นสามัญ การดำเนินธุรกิจและการจัดการบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โดยบริษัทจะต้องลงทะเบียนและประกาศสถานะของบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศ การทำธุรกรรมและการรายงานการเงินของบริษัทจำกัดด้วยหุ้นสามัญจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแอคเคานต์ติง

ข้อดี บริษัทจำกัด มีอะไรบ้าง

 1. ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทเพียงเท่ากับเงินลงทุนที่สัญญาจะลงทุนตามมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ (ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบเพียงมูลค่าที่ตนยังค้างชำระเท่านั้น)
 2. เจ้าหนี้ไม่สามารถไปยึดทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถขายหรือโอนหุ้นให้กับผู้อื่นได้
 4. กรณีผู้ถือหุ้นตาย ล้มละลาย หรือศาลสั่งให้ออกจากผู้ถือหุ้น บริษัทก็ยังดำเนินกิจการต่อไปได้
 5. มีความน่าเชื่อถือกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วน

ข้อเสีย บริษัทจำกัด มีอะไรบ้าง

 1. ขั้นตอนการจัดตั้งยุ่งยาก
 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูง
 3. การเลิกกิจการทำได้ยาก ต้องมีการชำระบัญชีและจัดการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย
 4. ข้อมูลสามารถรับรู้ได้โดยง่าย เนื่องจากต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกทราบจึงไม่อาจรักษาความลับได้
 5. ในการดำเนินการของบริษัทจำกัด มีทั้งผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ดังนั้นในการปฏิบัติงานอาจจะมีบางส่วนที่ขาดความตั้งใจในการทำงานเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเอง

ข้อดี ข้อเสีย รูปแบบธุรกิจ อื่นๆ


เขียนแผนธุรกิจซักรีด หยอดเหรียญ รวยทางลัด?

แผนธุรกิจร้านซักรีด แผนธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญ แผนธุรกิจ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ pdf swot ร้านซักรีด วิเคราะห์ธุรกิจร้านสะดวกซัก กฎหมาย ร้านซัก อบ รีด โครงการซักอบรีด งานวิจัย ร้านซัก อบ รีด

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

จัดทำ งบการเงิน เพื่อ วิเคราะห์ โอกาส และ ความเสี่ยง คืออะไร?

วิเคราะห์งบการเงิน ตัวอย่าง โจทย์ แบบฝึกหัด การวิเคราะห์งบ การเงิน ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท กรณีศึกษา การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ppt สมการเปรียบเทียบงบการเงินปีฐาน base year คือ การวิเคราะห์งบการเงิน คือ เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับผลิตใบปลิว มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบปลิว a5 ราคาถูก พิมพ์ใบปลิว ราคาถูก พิมพ์ ใบปลิว ด่วน รับออกแบบใบปลิว ร้านทําใบปลิว ใกล้ฉัน แจกใบปลิว ผิดกฎหมายไหม ตัวอย่างใบปลิวเปิดร้านใหม่ พิมพ์ใบปลิว a4 ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top