ปป

บริษัทซื้อของให้ลูกค้าจะต้องปฎิบัติอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 288 Average: 5]

บริษัทซื้อของให้ลูกค้าจะต้องปฎิบัติอย่างไร

บริษัทซื้อของให้ลูกค้าจะต้องปฎิบัติอย่างไร

ตอบ : บริษัทที่ซื้อสินค้าให้กับลูกค้า ต้องดูที่วัตถุประสงค์ของกิจการค่ะว่าซื้อให้เนื่องจากอะไร

1. ซื้อสินค้าให้เนื่องจากลูกค้าทำยอดได้ตามเป้าของกิจการที่ตั้งไว้
2. ซื้อสินค้าให้เนื่องจากเสน่หา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top