กำลังปรับปรุง

3 บัญชีครัวเรือนเพื่อการพัฒนาชีวิต

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวหรือผู้ทำบัญชีและจดบันทึก

          ปัจจุบันหลายคนตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและความหรูหรา ฟุ่มเฟือยกันมากยิ่งขึ้นทำให้หลายคนต้องเป็นหนี้สินก้อนโตอย่างไม่รู้ตัว แต่ก็ยังไม่สายหากทุกคนรู้จักประมาณตนและไม่ประมาทในการใช้จ่าย การทำบัญชีครัวเรือนนั้นสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้และจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหานี้

การทำบัญชี คือการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิต ภายในครอบครัว ธุรกิจ ชุมชน  หรือ ประเทศจากข้อมูลที่บันทึกสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆได้และยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตหรืออดีตได้จากข้อมูลที่เราได้บันทึกเอาไว้ บัญชีครัวเรือน คือการบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันรวมถึงการบันทึกข้อมูลด้านอื่นๆของครอบครัวเช่นบัญชีทรัพย์สิน บัญชีพืชพันธุ์ บัญชีความรู้ ทุกสิ่งต่างๆในชีวิตหรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เราสามารถจดบันทึกได้จะมีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวหรือผู้ทำบัญชีและจดบันทึก เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรัยรายจ่ายสามารถบันทึกได้ทั้งประจำวันและประจำเดือน  เพื่อจะได้เห็นภาพว่าตนเองและครอบครัวมีรายรับเท่าใด จำนวนเท่าใดบ้าง มียอดคงเหลือเท่าใด หรือมียอดเงินพอใช้หรือติดลบ หากยอดเงินไม่พอใช้ในแต่ละเดือนการทำบัญชีครัวเรือนจะช่วยทำให้เรานั้นสามารถทราบถึงข้อมูลทันทีว่ารายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็น สามารถปรับลดรายการนั้นๆได้ทันทีและกันเงินไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้ สำหรับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นควรปรับลดหรือเลิก เช่นการพนัน สุรา บุหรี่ เสื้อผ้าตามแฟชั่น รวมถึงการทานอาหารนอกบ้านบ่อยครั้ง

หากปรับลดสิ่งเหล่านี้ได้บ้างก็จะทำให้เห็นตัวเลขในบัญชีที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จะส่งผลทันทีในเรื่องเงินที่ได้รับสามารถใช้จ่ายชนเดือนและยังมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้แบบสบายๆ การเรียนรู้ที่มาของปัญหาก็จะช่วยให้หาทางออกได้อย่างชาญฉลาดจากการที่เราได้จดบันทึกทุกครั้งที่มีรายรับรายจ่ายเกิดขึ้นและเป็นการสร้างวินัยในการใช้จ่ายให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวหรือผู้ทำบัญชีและจดบันทึก
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวหรือผู้ทำบัญชีและจดบันทึก

Leave a Comment

Scroll to Top