บัญชีสินเชื่อเช่าซื้อ

รับทำบัญชี.COM | บัญชีสินเชื่อเช่าซื้อหรือลีสซิ่งดี?

Click to rate this post!
[Total: 49 Average: 5]

บัญชีสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ ลีสซิ่งดี

เลือกสินเชื่อเช่าซื้อหรือลีสซิ่งดี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการเช่าสินค้านั้นๆ ลองมาดูความแตกต่างระหว่าง สินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่ง กันดูเลยค่ะ
** สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase)**
มีลักษณะคล้ายกับการซื้อสินค้าเงินผ่อน แต่ต่างกันตรงที่ว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นยังไม่เป็นของเรา จนกว่าจะชำระค่าสินค้านั้นครบ กล่าวคือ จะมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างเราและผู้ให้เช่าซื้อ ว่าจะมี
การชำระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด โดยระหว่างนั้นเราสามารถนำสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นมาใช้งานได้ก่อน แต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ จนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมาเป็นของเรา เช่น การเช่าซื้อรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ เป็นต้น
** ลีสซิ่ง (Leasing)**
มีลักษณะคล้ายกับสัญญาเช่าซื้อ คือ เราจะต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า ต่างกันตรงที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า เราสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ ต่อสัญญาเช่า หรือ
ว่าส่งคืนทรัพย์ให้กับผู้ให้เช่า ส่วนมากคนที่จะทำสัญญาสินเชื่อลักษณะนี้ มักจะเป็นบริษัทหรือนิติบุคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือเช่าทรัพย์สินในปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ หรืออาจเป็นการเช่าสินค้าที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
 
 
บัญชีสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ ลีสซิ่งดี
บัญชีสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ ลีสซิ่งดี