กำลังปรับปรุง

2 การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

การบันทึกบัญชีเงินประกันห้องพัก(ธุรกิจอพาร์ทเม้น) บันทึกบัญชีอย่างไร

ทาง “ผู้เช่า” ก็จะบันทึกเมื่อมีการจ่ายชำระ โดย
Dr. เงินประกัน-ค่าเช่า ( ถือเป็นสินทรัพย์ )
          Cr. เงินสด / ธนาคาร
ทางด้าน “ผู้ให้เช่า” ก็จะบันทึกเมื่อมีการรับชำระ โดย
Dr. เงินสด / ธนาคาร
          Cr. เงินประกันค่าห้องพักเลขที่ … ( ถือเป็นหนี้สิน )

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top