ค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ แบบไหน

รับทำบัญชี.COM | รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา บันทึกบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 85 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ แบบไหน

                 การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา โดยการนำมาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลักการบัญชีหรือไม่ ไม่ผิดค่ะ ถ้าหากมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง แต่หลักการที่นิยมทำกัน คือ เดบิต ค่าเสื่อมราคา xxxx เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม xxxx ซึ่งวิธีนี้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายโอนเข้าต้นทุนเป้นค่าใช้จ่ายเป็นกำไรหรือขาดทุนแล้วแต่กรณ๊ ณ วันที่ปิดงบการเงินจะสามารถทราบถึงราคาทุนและจำนวนค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นค่ะ
 

ค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ แบบไหน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )