ประกันสังคมค้างจ่าย

รับทำบัญชี.COM | ประกันสังคมค้างจ่ายปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ประกันสังคมค้างจ่าย

ประกันสังคมค้างจ่าย คือ

ประกันสังคมค้างจ่าย หมายถึง เงินที่ค้างจ่าย ประกันสังคมที่อยู่ประกอบกิจการรูปแบบบริษัท จะได้นำส่งให้ สำนักงานประกันสังคมทุกๆ เดือน บันทึกบัญชีไว้ ณ วัน สินงวด ของทุกๆ ครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยกิจการจะออก 5% และ พนักงานออกเองอีก 5%

ประกันสังคมค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ค่าประกันสังคมค้างจ่าย อยู่ในหมวด หนี้สิน

ประกันสังคมค้างจ่าย อยู่ในงบอะไร

ค่าประกันสังคมค้างจ่าย อยู่ในงบดุล

ประกันสังคมค้างจ่าย บันทึกบัญชี

Dr ค่าประกันสังคม
Cr ค่าประกันสังคมค้างจ่าย

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ประกันสังคมค้างจ่าย

1.เมื่อกิจการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักโดยหักหักไว้ 5% ก่อนนำส่งในเดือนถัดไป

2.เมื่อถึงวันที่นำเงินประกันสังคมที่ค้างจ่ายไปชำระให้สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคมค้างจ่าย
ประกันสังคมค้างจ่าย
Click to rate this post!
[Total: 355 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )