ผู้ทำบัญชี กับ วุฒิปริญญาตรีต่ำกว่าอนุปริญญา ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

[Total: 218 Average: 5]

ผู้ทำบัญชี

บริษัทจำกัดสามารถมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี

           บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 20 ล้านบาท และรายได้รวม 25 ล้านบาท จะต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือไม่ ไม่ใช่ค่ะ บริษัทจำกัดสามารถมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าได้

ผู้ทําบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีกับสภาฯ ใช่หรือไม่

ไม่ใช่ เพราะ เฉพาะผู้ทําบัญชีผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี (พ.ศ. 2543 เท่านั้นจึงจะต้องสมาชิกสภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีกับสภาฯ และนักบัญชีทุกท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพราะเพิ่มศักดิ์ศรีของตนเอง และของสถาบัน

ผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นพนักงานที่สังกัดอยู่ในบริษัท ผู้มีหน้าที่จัดทำด้วยหรือไม่

++++ ไม่จำเป็นคะ จะเป็นพนักงานประจำหรือไม่ก็ได้ หากมีความรับผิดชอบในการทำบัญชีถือว่าเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายจะต้องยื่นแบบ สบช.5 ค่ะ …เมื่อได้รับชำระค่าหุ้นทุกหุ้นครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการต้องดำเนินการขอจดทะเบียนบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทันที แต่ทั้งนี้การขอจดทะเบียนต้องอยู่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้น ++++

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top