1.8 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำลังปรับปรุง
[Total: 83 Average: 5]

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ?

                     ผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่มีสิทธิ และไม่มีหน้าที่ใดๆเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่
-ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
-การขายพืชผลทางการเกษตร
-การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
-การขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ได้แก่ ปลาป่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยา หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรู หรือโรคของพืชและสัตว์
-การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือตำราเรียน -การขายสินค้าหรือการให้บริการ เพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือสาธารณกุศล

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top