รับทำบัญชี.COM | ลดหย่อนบุตร ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94?

ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้จำนวนเท่าไร

ตอบ: ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้เพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น ดังนี้

1).บุตรที่ไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาอยุ่ต่างประเทศ ให้หักลดหย่อนได้ 7,500 บาท
2).บุตรที่ศึกษาอยู่ใบประเทศ ให้หักลดหย่อนได้ 8,500 บาท
3).กรณีที่ว่า ผู้มีเงินได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ถึง 180 วันในปีภาษี)ให้หักลดหย่อนบุตรทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
4).กรณีที่ว่า ผู้มีเงินไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ไม่ถึง 180 วันในปีภาษี)ให้หักลดหย่อนบุตรที่อยู่ในประเทศไทยได้เท่านั้น

การหักลดหย่อน (Tax Deduction) หมายถึง การลดจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีหรือการลดภาษีที่ต้องชำระให้กับหน่วยราชการหรือหน่วยงานภาษี โดยเรียกรวมยอดรายได้ก่อนหักลดหย่อน ลดจากยอดรายได้เพื่อคำนวณภาษีที่เรียกเก็บ

ลดหย่อนสามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบและสามารถนำมาใช้ในการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคล ตัวอย่างลดหย่อนทางภาษีรวมถึง

  1. ลดหย่อนส่วนตัว สำหรับบุคคลที่มีครอบครัวหรือญาติที่อยู่ในความดูแล พวกเขาสามารถลดหย่อนเงินได้ที่ใช้ในการดูแลครอบครัว เช่น ค่าอุปการะเด็ก, ค่าอุปการะผู้สูงอายุ, และอื่น ๆ

  2. ลดหย่อนภาษีที่จ่าย การจ่ายเงินในรูปแบบบางอย่างอาจสามารถลดหย่อนภาษีได้ เช่น การบริจาคเงินให้มูลนิธิการกุศลหรือการลงทุนในบางกลุ่มหลักทรัพย์

  3. ลดหย่อนภาษีการลงทุน การลงทุนในบางกลุ่มทรัพย์สินอาจทำให้สามารถลดหย่อนภาษีได้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมหรือการลงทุนในโครงการการพัฒนา

  4. ลดหย่อนภาษีที่อาจจะได้รับ บางครั้งเราสามารถลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายในบางกลุ่มสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าเทอมรายการการศึกษา, ค่าสินค้าและบริการการแพทย์, หรือค่าที่พักในโรงแรมในกรณีที่มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

  5. ลดหย่อนภาษีทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจหรือบริษัท, มีการลดหย่อนภาษีทางธุรกิจที่สามารถใช้ลดภาษีรายได้ได้ เช่น การลดหย่อนต้นทุนในการผลิต, การลดหย่อนรายจ่ายทางธุรกิจ, และการลดหย่อนทางการลงทุน

การลดหย่อนภาษีเป็นวิธีที่บุคคลและธุรกิจสามารถลดภาระภาษีได้ในกรณีที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายภาษีที่ใช้ในแต่ละประเทศหรือพื้นที่. ควรรีบปรึกษากับนักบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษีเพื่อทราบข้อมูลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีในที่ที่คุณต้องการใช้งาน

 
Click to rate this post!
[Total: 95 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )