ปป

94 ภงด ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ

Click to rate this post!
[Total: 439 Average: 5]

ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้จำนวนเท่าไร

ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้จำนวนเท่าไร

ตอบ: ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้เพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น ดังนี้

1).บุตรที่ไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาอยุ่ต่างประเทศ ให้หักลดหย่อนได้ 7,500 บาท
2).บุตรที่ศึกษาอยู่ใบประเทศ ให้หักลดหย่อนได้ 8,500 บาท
3).กรณีที่ว่า ผู้มีเงินได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ถึง 180 วันในปีภาษี)ให้หักลดหย่อนบุตรทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
4).กรณีที่ว่า ผู้มีเงินไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ไม่ถึง 180 วันในปีภาษี)ให้หักลดหย่อนบุตรที่อยู่ในประเทศไทยได้เท่านั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top