พบข้อผิดพลาด 1 รายการ จะต้องรายงานหรือไม่อย่างไร

พบข้อผิดพลาด
[Total: 127 Average: 5]

พบข้อผิดพลาด 1 รายการ จะต้องรายงานหรือไม่อย่างไร ?

ถ้าหากสุ่มทดสอบ 100 รายการ พบข้อผิดพลาด 1 รายการ จะต้องรายงานหรือไม่อย่างไร (กิจการไม่ยอมปรับปรุง)

กรณีตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดและกิจการไม่ยอมปรับปรุงหากเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไว้ในข้อยกเว้นของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ตนจะลงลายมือชื่อรับรอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top