3 พรบ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การบำรุง สาธารณูปโภค

[Total: 397 Average: 5]

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาสาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะ ?

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาสาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะ
นิติบุคคลที่ดูแลบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน สิ่งที่ จำเป็นต้อง เช่น ถนน สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ เป็นต้น สิ่งเหล้านี้ เป็นหน้าที่ที่ นิติบุคคลจะต้องจัดการให้แก่ลูกบ้าน

ผู้จัดสรรที่ดินจะได้รับ อนุมัติจาก คณะกรรมการให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่ประชุมได้กำหนด และ ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามระเบียบ ทื่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องเป็นเงินส่วนที่ได้จากการจัดเก็บจากค่าบำรุงรักษาจากส่วนกลางเท่านั้น
การบำรุ่งรักษา ต้องเป็นเงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าส่วนกลาง เช่น 
     – ซ่อมท่อประปา เสาไฟฟ้า แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
     – ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
     – ซ่อมถนนส่วนบุคคล ภายในหมู่บ้าน  

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top