ภาษี หักณที่จ่ายค่าขนส่ง

1200 ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง

Click to rate this post!
[Total: 313 Average: 5]

ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง

ในกรณีที่เป็นเจ้าของวินรถตู้ และมีรถตู้ให้คนอื่นเช่าขับ เก็บค่าเช่าวันละ 1200 บาท และจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วน จำกัด จะต้องเสียภาษีอย่างไร อะไรบ้าง

ตอบ : ในกรณีที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะค่ะ ต้องยื่นแบบเพื่อแสดงเงินได้นิติบุคคลค่ะ หรือลองเข้าไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top