เช่าบูธแสดงสินค้า ต้องจ่ายอย่างไร ต้องหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่

ภาษีเช่าบูธแสดงสินค้า
[Total: 459 Average: 5]

เช่าบูธแสดงสินค้า ต้องจ่ายอย่างไร ต้องหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่ ?

เช่าบูชแสดงสินค้า ต้องหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่

ค่าเช่าบูธสินค้าเพื่อการแสดงต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top