มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้ ใช้มาตรฐานไหน

Click to rate this post!
[Total: 446 Average: 5]

มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้ ใช้มาตรฐานไหน

มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้ ใช้มาตรฐานไหน

มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้ ใช้มาตรฐานไหน

++มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน ปี 2557 คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง 2555) มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2557

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้ ใช้มาตรฐานไหน
มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้ ใช้มาตรฐานไหน

Leave a Comment

Scroll to Top