มาเริ่มต้นทำบัญชีกระแสเงินสดด้วยเทคนิคง่ายๆกันดีกว่า

รับทำบัญชี.COM | เริ่มต้นทำบัญชีกระแสเงินสดด้วยเทคนิคง่ายๆกันดีกว่า?

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

เริ่มต้นทำบัญชีกระแสเงินสด

                   หากคุณเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลที่เป็นถูกต้องและเป็นระเบียบการทำบัญชีกระแสเงินสดนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากต่อไป ประโยชน์ที่จะได้นั่นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพกระแสเงินสดของในปัจจุบัน แต่หน้าที่ในการสรุปให้งบกระแสเงินสดออกมาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องก็คงจะต้องเน้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีเป็นผู้จัดการจะดีกว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเล็กๆ ได้เปรียบในเรื่องของความสะดวกในเทคโนโลยีที่ให้บริการเก็บข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นได้ฟรีๆ การเก็บข้อมูลของการเริ่มต้นทำบัญชี การเก็บข้อมูลที่ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่าจะทำได้และสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายจะยิ่งช่วยให้การส่งงานต่อไปยังแผนกบัญชีอาจจะกลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวน้อยลง และข้อมูลไม่สูญหาย และที่ดีไปกว่านั้นคือหากมีการเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระเบียบ แล้วรู้จักใช้บริการจากแอพบัญชีสำเร็จรูป ก็จะทำให้   สามารถสรุปเป็นรายงานเบื้องต้นให้เห็นความเป็นไปได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องรอคนมาสรุปให้ทุกสิ้นเดือนอีกด้วย อุปสรรคของการทำบัญชี คนส่วนใหญ่จนหมดความพยายามในการเก็บข้อมูลทางบัญชี และพยายามที่จะเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายและสิ่งที่เกิดในกิจ กรรมทางการเงิน ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างยากและไม่เคยฝึกฝนการใช้มาก่อน แต่ลองปรับมุมมองในเรื่องนี้ใหม่ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น จะทำให้พบว่าการจัดการเรื่องนี้ให้ติดตามรายงานได้ตลอดนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจได้ไม่ยากสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ อาจจะคิดว่านั่นคือการเปลี่ยนมุมมองมามองว่า รายรับหรือรายจ่ายจำนวนนี้เป็นส่วนที่เกิดระหว่างคุณกับลูกค้า หรือภายในบริษัทของคุณเอง หลังจากนั้นให้เก็บตัวเลขทางบัญชีต่างๆ ไว้โดยมีวันที่ ตัวเลขทางบัญชี และหลักฐานของตัวเลขทางบัญชี ก่อนจะนำส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่บัญชีต่อไป การทำบัญชีการเงินภายในบริษัท ข้อมูลที่บันทึกส่วนนี้ บัญชีจะนำไปแยกประเภทให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน หรือกระแสเงินสดจากกิจ กรรมการลงทุนในภายหลัง เพราะเป็นไปได้ทั้งค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ ค่าวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายจากการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน,ค่าเสื่อมราคาบัญชีการเงินระหว่างคุณกับบริษัทคู่ค้า เป็นบันทึกทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายในการว่าจ้าง   ซัพพลายเออร์ ซึ่งเป็นการบันทึกรอบของการจ่ายเงินไว้ โดยมีข้อมูลที่สำคัญคือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ ซึ่งบัญชีการเงินระหว่างคุณกับลูกค้า เป็นบันทึกทางการเงินที่ส่วนใหญ่จะเป็นรายรับ แต่อาจมีบันทึกตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคาสินค้า ใบเรียกเก็บเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน โดยมีข้อมูลสำคัญที่สุดคือใบเรียกเก็บเงิน และใบเสร็จรับเงินที่คุณให้ไว้กับลูกค้า

 
มาเริ่มต้นทำบัญชีกระแสเงินสดด้วยเทคนิคง่ายๆกันดีกว่า