วิธีออก 4 ใบแทน สูญหาย ชำรุด ยกเลิกใบแทนใบกำกับภาษี

[Total: 430 Average: 5]

บันทึกข้อความเหล่านี้ไว้ในภาพถ่าย หรือด้านหลังของภาพถ่าย

         สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี การออกใบแทนใบกำกับภาษี สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน หลังจากได้รับการร้องขอจากลูกค้าผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ ซึ่งใบที่ออกไปก่อนหน้านี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้ผู้ประกอบการออกใบที่ได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ หลักเกณฑ์ และวิธีออกใบแทนมี ดังนี้ ผู้ประกอบการได้รับการร้องขอให้ออกใบแทน ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ แล้วแต่กรณี โดยถ่ายเอกสารสำเนาใบที่ผู้ซื้อร้องขอ แล้วบันทึกข้อความเหล่านี้ไว้ในภาพถ่าย หรือด้านหลังของภาพถ่ายสำเนาในแทน
1.ใบแทนออกให้ครั้งที่…
2.วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน
3.คำอธิบายย่อถึงสาเหตุการออกใบแทน
4.ลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทน การยกเลิกและการออกฉบับใหม่แทนฉบับเดิม
สามารถทำได้ดังนี้
1.กรณีลูกค้าอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกแล้วออกใบกำกับภาษีเต็มรูปฉบับใหม่แทนใบเดิม เนื่องจากไม่สามารถนำภาษีซื้อไปใช้ เนื่องจาก
1.1.รายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมีข้อความไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ชื่อ หรือ ที่อยู่ของลูกค้าไม่ต้องตามที่จดทะเบียนไว้ / จำนวนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนสูง หรือ ต่ำ เกินความเป็นจริง
1.2.รายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป มีการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
1.3.ข้อความว่า “ใบกำกับภาษี” และ/หรือ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดมิได้จัดพิมพ์ลงไปในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
1.4.ตามข้อ
3 มีการจัดพิมพ์ มิได้พิมพ์จากโรงพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์
2.ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ แล้วพบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 17, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top