ยอดขายส่งออกในภพ.30

รับทำบัญชี.COM | ยอดขายส่งออกกรอกช่องไหน?

Click to rate this post!
[Total: 247 Average: 5]

ยอดขายส่งออกในภพ.30 กรอกช่องไหน

ยอดขายส่งออกในภพ30 กรอกช่องไหนคะ

กรอกในช่อง รายได้ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0
 

เพื่อบันทึกยอดขายส่งออกในบัญชีของคุณ คุณต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายส่งออก โดยทั่วไปแล้วจะต้องระบุ

  1. วันที่ (Date) ระบุวันที่ที่การขายส่งออกเกิดขึ้น

  2. รายละเอียดสินค้า (Product Details) ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ขายส่งออก เช่น ชื่อสินค้า, รหัสสินค้า, จำนวนหน่วยที่ขาย, ราคาต่อหน่วย, และราคารวมสำหรับการขายส่งออกแต่ละรายการ

  3. ลูกค้าหรือผู้ซื้อ (Customer or Buyer) ระบุชื่อหรือรายละเอียดของลูกค้าหรือผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าสำหรับการขายส่งออก

  4. ยอดรวม (Total Amount) ระบุยอดรวมเงินที่คุณได้รับจากการขายส่งออก รวมถึงราคาสินค้าและค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

  5. สกุลเงิน (Currency) ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานยอดขายส่งออก เช่น บาท, ดอลลาร์สหรัฐ, หรือสกุลเงินอื่น ๆ

  6. วิธีการชำระเงิน (Payment Method) ระบุวิธีการชำระเงินที่ถูกใช้ในการขายส่งออก เช่น โอนเงิน, เช็ค, บัตรเครดิต, หรือวิธีการอื่น ๆ

  7. รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional Details) ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขายส่งออก เช่น สถานที่ส่งสินค้า, เงื่อนไขการส่งสินค้า, หรือข้อตกลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  8. หมายเหตุ (Notes) คุณสามารถเพิ่มข้อความหรือหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายส่งออกในส่วนนี้

สามารถใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือเครื่องมือการบริหารบัญชีเพื่อบันทึกยอดขายส่งออกได้ง่ายและมีความถูกต้อง เมื่อคุณระบุข้อมูลเหล่านี้ คุณจะสามารถติดตามยอดขายส่งออกและจัดการบัญชีการขายส่งออกของคุณได้ในที่สุด