ยอดขายส่งออกในภพ.30

รับทำบัญชี.COM | ช่องยอดขาย ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 คือ?

ยอดขายส่งออกในภพ.30 กรอกช่องไหน

ยอดขายส่งออกในภพ30 กรอกช่องไหนคะ

กรอกในช่อง รายได้ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0
 

เพื่อบันทึกยอดขายส่งออกในบัญชีของคุณ คุณต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายส่งออก โดยทั่วไปแล้วจะต้องระบุ

  1. วันที่ (Date) ระบุวันที่ที่การขายส่งออกเกิดขึ้น

  2. รายละเอียดสินค้า (Product Details) ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ขายส่งออก เช่น ชื่อสินค้า, รหัสสินค้า, จำนวนหน่วยที่ขาย, ราคาต่อหน่วย, และราคารวมสำหรับการขายส่งออกแต่ละรายการ

  3. ลูกค้าหรือผู้ซื้อ (Customer or Buyer) ระบุชื่อหรือรายละเอียดของลูกค้าหรือผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าสำหรับการขายส่งออก

  4. ยอดรวม (Total Amount) ระบุยอดรวมเงินที่คุณได้รับจากการขายส่งออก รวมถึงราคาสินค้าและค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

  5. สกุลเงิน (Currency) ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานยอดขายส่งออก เช่น บาท, ดอลลาร์สหรัฐ, หรือสกุลเงินอื่น ๆ

  6. วิธีการชำระเงิน (Payment Method) ระบุวิธีการชำระเงินที่ถูกใช้ในการขายส่งออก เช่น โอนเงิน, เช็ค, บัตรเครดิต, หรือวิธีการอื่น ๆ

  7. รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional Details) ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขายส่งออก เช่น สถานที่ส่งสินค้า, เงื่อนไขการส่งสินค้า, หรือข้อตกลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  8. หมายเหตุ (Notes) คุณสามารถเพิ่มข้อความหรือหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายส่งออกในส่วนนี้

สามารถใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือเครื่องมือการบริหารบัญชีเพื่อบันทึกยอดขายส่งออกได้ง่ายและมีความถูกต้อง เมื่อคุณระบุข้อมูลเหล่านี้ คุณจะสามารถติดตามยอดขายส่งออกและจัดการบัญชีการขายส่งออกของคุณได้ในที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 247 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )