การทำบัญชีบริษัทเอง
สำหรับบุคลิกหรือว่านิสัยของคนที่น่าจะสามารถเข้ามาเป็นพนักงานบัญชี
การลงทุน