ปป

ภงด ยื่น แต่ ได้นำเอกสารไปยื่นภาษีผิด

Click to rate this post!
[Total: 825 Average: 5]

ในกรณที่เราต้องยื่นภาษี ภงด.3 และ ภงด.53 แต่ ได้นำเอกสารไปยื่นภาษีผิดประเภท

ในกรณที่เราต้องยื่นภาษี ภงด.3 และ ภงด.53 แต่ ได้นำเอกสารไปยื่นภาษีผิดประเภท เช่น จ่ายเงินให้คณะบุคคล ซึ่งต้องยื่นภาษี ภงด.3 แต่ ได้นำไปยื่นเป็น ภงด.53 ต้องทำยังไง
ตอบ : ต้องทำแบบปรับปรุงยื่นต่องกรมสรรพากร พร้อมกับเอกสารชี้แจงค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top