ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคลต้องทำยังไง

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคล
[Total: 124 Average: 5]

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคลต้องทำยังไง

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคลต้องทำยังไง ?

จะยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคล ต้องทำยังไงบ้าง

++++ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ++++
*** บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดังนี้
(1) การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ
จะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี(ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
(2) การเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 7, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top