ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ไปต่างจังหวัด

ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
[Total: 175 Average: 5]

ปิดบริษัทอยู่ในกรุงเทพ ต้องการยัายบริษัทไปอยู่ต่างจังหวัดมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ตอบ : 1.ต้องประกาศแจ้งย้ายเข้า-ย้ายออก ทางหนังสือพิมพ์ ก่อน 15 วันทำการค่ะ2. จด ภ.พ.09 ย้ายออกที่ สรรพากรพื้นที่ กทม.ค่ะ3. จด ภ.พ.09 แจ้งย้ายเข้าที่ สรรพากร ต่างจังหวัดค่ะ4. จด ภ.พ.09ที่ สรรพากรเรียบร้อยแล้ว ต้องจดย้ายที่ กระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะ wanwan006

บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไร

การแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน
1. แบบฟอร์ม ต.1
2. หนังสือแจ้ง
3. ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับจริง(กรณีมีที่อยู่ที่ต้องการแจ้งย้ายปรากฎอยู่ด้วย)
4. แผนที่แสดงที่ตั้งแห่งใหม่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หนังสือมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจและกิจกรรมที่มอบให้มาดำเนินการ พร้อมกับติดอากร 10 บาท
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8. เงินค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท

แก้ไขครั้งสุดท้าย เมษายน 25, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top