รายจ่ายต้องห้าม คือ ( Prohibited expenses )

รายจ่ายต้องห้าม
[Total: 229 Average: 5]

รายจ่ายต้องห้าม

รายจ่ายต้องห้าม ?

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์รายจ่ายที่สาขาในประเทศไทยของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศได้จ่ายไปให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือการให้บริการแก่กิจการของสาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและไม่เข้าลักษณะเป้นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(14) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น

ถ้ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปที่ถือเป็นรายจ่าย ดังนี้ รายจ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ หรือให้บริการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นนั้นเกี่ยวกับกิจการสาขาในประเทศไทย

รายจ่ายเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนา โดยสาขาในประเทศไทยจะต้องได้รับการบริการหรือได้นำผลการค้นคว้าและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในกิจการสาขาในประเทศไทย รายจ่ายใดถ้าสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นได้นำไปหักเป็นรายจ่ายในกรคำนวณกำไรสุทธิของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นแล้วจะนำมาถือเป็นรายจ่ายของสาขาในประเทษไทยอีกไม่ได้ รายจ่ายที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นเรียกเก็บมายังสาขาในประเทศไทย

จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสาขาในประเทศอื่นๆ รายจ่ายดังกล่าวจะต้องมิใช่รายจ่ายของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นโดยเฉพาะ เช่น ค่าเช่าที่ทำการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเครื่องเขียน ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือเครื่องใช้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 13, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top