รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้

10 รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้

รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้

++++ รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้ ++++
*** หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
– รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
– รายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ
– รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสถานศึกษา
– รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์
– รายจ่ายเพื่อพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
– รายจ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
*** หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
– รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ
– รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 10, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top